UMKE
25.11.2022

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE)

 

 

Ulusal medikal kurtarma ekipleri (UMKE)

 • UMKE; müdürlüklerde, birime bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında olası afetlerde ve acil durumlarda ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede medikal kurtarma ve nakil hizmetlerinin sunulması ile seyyar hastanelerin kurularak işletilmesi amacıyla oluşturulur.
 • UMKE, afetlerde ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımlara özel eğitimli ve donanımlı personel ile destek verir.
 • UMKE personeli öncelikle kendi kurumunda asli görevini yapar, afetlerde ve acil durumlarda ise Bakanlıkça veya müdürlükçe yapılacak görevlendirmelere katılım sağlar.
 • Müdürlükçe UMKE’nin planlama, uygulama ve koordinasyonu ile ilgili görevlerini yürütmek üzere UMKE sorumlusu belirlenir.
 • Müdürlükçe UMKE sorumlusu olarak belirlenen personel Bakanlık Onayı için Genel Müdürlüğe bildirilir.  Onay sürecinde bu görev, birim sorumlusu tarafından yürütülür.
 • UMKE personeline Temel UMKE Eğitimi verilir. Eğitimler ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.

 

UMKE’ ye nasıl katılabilirim?

 • UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur.
 • Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

 

 • Hastanemizde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)

  Hastanemizde Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak 2 adet 3 x 7 mt ebatlarında konteynır bulunmaktadır. UMKE Eğitimi almış personel ve afetlerde sahra hastanesi kurulması için timler oluşturulmuş olup malzemelerin miat kontrolleri ve periyodik bakımları yapılmaktadır. Ayrıca personelimiz tatbikat ve eğitimleri ile afetlere hazırlanmaktadır.

                                         umke1.png

Konteynerde Bulunan Malzemeler

 • 10 adet Metal Çadır
 • 1 adet Şişme Çadır
 • 1 adet 5,5 kWA jeneratör veya Mobil jeneratörlü ışık kulesi
 • 150 adet Battaniye
 • Acil Resusitasyon Çantası
 • Temel Tıbbi Malzeme Çantası
 • UMKE Çantası
 • Spine Board (Yetişkin-Pediatrik)
 • İlk Yardım Malzemeleri
 • Scoop (Kaşık) Sedye
 • Traksiyon Atel Seti
 • Vakum Atel Seti
 • Şişme Atel Seti
 • 20 Kişilik UMKE Kıyafeti
 • Sırt Çantası
 • Acil Doğum Seti
 • KBRN takımı
 • Triaj Seti