T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konsültasyon Ekibi

Pozisyon  Ad Soyad  Görevi
Başkan  Serkan ELARSLAN  Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr.
Sekreter  Dilek KARAKAYA  Kalite Yönetimi Dokümantasyon Sorumlusu
Üye  Devran BENLİ  Kalite Yönetim/Verimlilik Direktörü
Üye  Onur YEŞİL  Acil Tıp Kliniği Uz.Dr. 
Üye  Ahmet Onur AKPOLAT  Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
Üye  Pınar AKPINAR   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 
Üye  Süheyla ABİTAĞAOĞLU  Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Uz. Dr. 
Üye  Seher ÇAKMAK YUVANÇ  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz.Dr. 
Üye  Nalan OKUROĞLU  İç Hastalıkları Uz.Dr. 
Üye  Jülide HAZNECİ  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz.Dr. 
Üye  Rukiye ARAT  Nöroloji Kliniği Uz.Dr.
Üye  Ahmet Yalın İŞCAN  Genel Cerrahi Uz.Dr.