Opr.Dr. Ertunç Mega
21 Haziran 2021

 

ertunç mega.jpeg


Op. Dr. Ertunç MEGA

            Ertunç Mega, 1969 yılında Üsküdar’da doğmuştur. İlköğretimini Üsküdar Bağlarbaşı İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Kadın hastalıkları doğum uzmanı, özel hukuk bilim uzmanı, sağlık hukuku bilim uzmanı ve sağlık yönetimi bilim uzmanı ve sağlık hukuku doktoru unvanlarını haizdir. Cezaevi tabibi, kadın hastalıkları doğum uzmanı, iş yeri tabibi, özel hastane baştabibi, sağlık dışı işletme kurucu ve yöneticiliği, sağlık işletmesi kurucu ve yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.

            Hâlen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi baştabip yardımcılığı, İstanbul Medipol Üniversitesi Doktor Öğretim Görevliliği, İstanbul Bölge Adliyeleri çoklu alan bilirkişiliği, Boğaziçi Tıp Dergisi yabancı dil editörlüğü ve sağlık alanına yönelik yayım yapan bir elektronik gazetenin yazarlığı görevlerini yürütmektedir.

            İç kalite tetkikçiliği yetkinliği, kalite yönetim sistemi yetkinliği, ölüm ve bedensel zararlar tazminat aktüerya yetkinliği, videolaporoskopik cerrahi yetkinliği ve motosiklet güvenli sürüş yetkinliğine yönelik belgeleri yurt içi akredite kuruluş ve örgütlerce onanmıştır.

            Kolposkopi yetkinliği, rekonstrüktif jinekolojik cerrahi yetkinliği ve ürojinekolojik cerrahi yetkinliği belgeleri yurt dışı akredite örgütlerce onanmıştır.

            Aynı zamanda yüksek lisans tez konusunun başlığı da olan, “Jinekolojik Cerrahi Faaliyet Kaynaklı Taksirle Öldürme Suçu” yayımlanan tek kitabıdır. “Dünya Sağlık Örgütü Kalıtsal Kan Hastalıkları Hemoglobin Bozuklukları Kontrol Programı Uygulama Kılavuzu”, tercüme katkısında bulunduğu tek kitabıdır.

            Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Sonrasında Oluşan Çoğul Gebeliklerde Fetal Redüksiyonun Hukuka Uygunluğu, Türkiye’de Sağlık Raporları Mevzuatına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Eğitim Hakkı Açısından İlk Tespitler ve Hasta Haklarının Felsefi Temelleri, yazdığı kitap bölümleridir.

            Biri Özel Diğeri Devlete Ait İki İlkokulun Öğrencilerinde Büyüme Gelişme Durumunun Karşılaştırılması; II. Trimester Ultrasonografik Plasental Hacim Ölçümlerinin İntrauterin Gelişme Geriliğinin Saptanmasındaki Önemi; Jinekolojik Cerrahi Faaliyetlerde Taksirle Öldürme Suçu; Sağlıkta Dönüşümden Sonra Sağlık Çalışanı Haklarına Yönelik Uygulamalar, lisansüstü eğitiminde tamamladığı tezlerdir. Sağlık Hukuku Doktoru unvanını, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Bedendışı Embriyolarda Hak Paradigması başlıklı tez çalışması ile almıştır.

            Ulusal ve uluslararası kongrelerde disipliner ve transdisipliner alanlarda tebliğleri ve konuşmaları bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı süreli yayınlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.