İdari Hizmetler
03 Şubat 2022

1- Gider Tahahhuk Birimi
2- Satın Alma Birimi
3- Maas Mutemetliği Birimi
4- Hasta Kabul Birimi
5- İstatistik Birimi
6- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri
7- Vezne Birimi 
8- Arşiv Hizmetleri Birimi 
9- Gelir Tahakkuk Birimi
10-Kalite Yönetim Birimi
11-Sivil Savunma Birimi
12-Teknik İşler Birimi
13-Bilgi İşlem Birimi
14-Biyomedikal Birimi
15-Hasta Hakları Birimi
16-Calışan Hakları ve Güvenliği Birimi
17-Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
18 TİG - Faturalandırma Birimi
19-Bütçe Birimi
20- Sağlık İşleri Birimi
21- Heyet ve Sağlık Kurulu Birimi
22- Personel Özlük Birimi