Sağlık Kurulu
09 Kasım 2022

Bölge Hakem ve İl Hakem Hastane yetkisini haiz Hastanemiz Sağlık Kurulu’nda, 30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’de tanımlanan raporlardan ÇÖZGER dışındaki tüm rapor türleri üretilmektedir.

Muayene Başvuru Saatleri:

08.30-12.00

Kurul Toplanma Saatleri:

13.00-16.30

Randevu Usulü:

MHRS / 182

Talep Edilen belgeler:

Geçerlilik süresi içinde olan kimlik fotokopisi / Ücretsiz rapor üretilmesine yönelik kimlik ya da barkotlu belge

Sevkle Başvurulması Gereken Rapor Türleri ve Sevki Yapacak Kişi Ya Da Kurum:

Ehliyet (Aile Hekimi)

Engelli İtiraz / Hakem (İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Başkanlıkları)

Fenne Uygunluk ( Kurum Yazısı)

Malullük (Sosyal Güvenlik Kurumu veya İl Vergi Dairesi)

Sporcu Lisansı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı)

Vasi Tayini (Sulh Hukuk Mahkemesi)

Lütfen Dikkat: Engelli rapor randevuları ve vergi daireleri sevkli maluliyet başvuruları ENGELLİ HEYET, diğer raporlar için GENEL HEYET randevusu gerekmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığının 01.11.2022 tarih ve E-23642684-010.99.2081 sayılı talimatları gereğince raporlara, mevzuatta yer bulan ibareler dışında kurum yada kişinin talebine bağlı olarak ek ifade/ cümle eklenmesi mümkün değildir.

***Maluliyet ve vergi indirimi amaçlı başvurular bireysel başvuru olarak kabul edilememekte olup, bu rapor başvuruları, ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da vergi dairelerinin sevki sonrasında kabul edilebilmektedir.