Beyaz Kod Ekibi
05 Ekim 2022

Pozisyon

Ad Soyad

Görevi

Başkan

Ertunç MEGA

Başhekim Yrd. Uz. Dr.

Sekreter

Mustafa ELLİKÇİ

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

Üye

Güliz DOMAÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Asil Üye

Şule YILDIZ

Psikolog

Yedek üye

Sümeyye BAYRAKTAR

Psikolog

Yedek üye

Saim ASLAN

Psikolog

Üye

Özkan KALKAN

Güvenlik Amiri

Üye

Aynur DOĞAN

KaliteYönetim/Verimlilik Direktörü

Üye

Nuray Begüm GENÇER

Sosyal Hizmet Uzmanı

Üye

Suna KOÇ (Yedek)

Kalite Yönetim Birim Çalışanı