Kırmızı Kod Sorumluları
05 Ekim 2022

Başkan

Ertunç MEGA

Başhekim Yrd. Uz. Dr.

Sekreter

Yahya ÇİMEN

Sivil Savunma Amiri

Üye

Hatice TÖL

Sağlık Bakım Hizmetleri Md. Yrd.

Üye

Mehmet AKSOY

Teknik Hizmetler Sorumlusu

Üye

Özkan KALKAN

Güvenlik Amiri

Üye

Mehmet TATLICILAR

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Üye

Osman YILDIZ

Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

Üye

Kadriye KADAKAL

Santral Birim Sorumlusu

Üye

Aynur DOĞAN

KaliteYönetim/Verimlilik Direktörü

Üye

Suna KOÇ(Yedek)

Kalite Yönetim Birim Çalışanı