Konsültasyon Ekibi
05 Ekim 2022

Pozisyon

Ad Soyad

Görevi

Başkan

Serkan ELARSLAN

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr.

Sekreter

Suna KOÇ

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Üye

Aynur DOĞAN

Kalite Yönetim/Verimlilik Direktörü

Üye

Ebru ÜNAL AKOĞLU

Acil Tıp Kliniği Doç. Dr.

Üye

Mustafa Hakan ÖZDEMİR

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uz.Dr.

Üye

Özge GÜLSÜM İLLEEZ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Doç. Dr.

Üye

Süheyla ABİTAĞAOĞLU

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Uz.Dr.

Üye

Mehmetcan KAÇAR

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz.Dr.

Üye

Nalan OKUROĞLU

İç Hastalıkları Uz.Dr.

Üye

Jülide HAZNECİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz.Dr.

Üye

Nihan PARASIZ YÜKSELEN

Nöroloji Kliniği Uz.Dr.

Üye

Mehmet Mahir FERSAHOĞLU

Genel Cerrahi Uz.Dr.