Radyasyon Güvenliğini Sağlamaktan Sorumlu Müdahale Ekibi
05 Ekim 2022

Pozisyon

Ad Soyad

Görevi

Başkan

Esma Esin DERİN ÇİÇEK

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr.

Sekreter

Nurcan SÜRÜCÜ KAN

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Teknikeri

Üye

Murat VELİOĞLU

Görüntüleme Hizmetleri Prof. Dr.

Üye

Yahya ÇİMEN

Sivil Savunma Amiri

Üye

Fatma ŞİMŞEK CEVİZ

Göğüs Cerrahisi Uz.Dr.

Üye

Nurcan ÇALIŞKAN

İSG Uzmanı

Üye

Oktay ÖCAL

Acil Tıp Kliniği Uz.Dr.