Laboratuvar Ekibi ( Testler )
05 Ekim 2022

Başkan

Esma Esin DERİN ÇİÇEK

Başhekim Yrd. Doç. Dr.

Sekreter

Selfinaz ERDOĞAN

İstatistik Birimi Sorumlusu

Üye

Ahmet SOĞUKPINAR

İdari ve Mali İşler Md. Yrd.

Üye

Ümit BİLGİLİ

Biyokimya Uzm. Dr.

Üye

Hanife AYDIN YAZICILAR

Mikrobiyoloji Uzm.

Üye

Aynur DOĞAN

Kalite Yönetim/Verimlilik Direktörü

Üye

Suna KOÇ (Yedek)

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Üye

Hacı İbrahim ÖZMEN

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu (Asıl)

Üye

İsmail Orhun ÖZÇELİK

Bilgi İşlem Birim Çalışanı (Yedek)

Üye

Ventura Birim Çalışanı

Ventura Birim Sorumlusu (Asıl)

Üye

BİLBEST Firma Çalışanı

HBYS Birim Çalışanı

Üye

Çiğdem AKALAN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uz. Dr.

Üye

Numan Doğu GÜNER

Üroloji Kliniği Uzm. Dr.

Üye

Fatma SARI DOĞAN

Acil Tıp Kliniği Başasistan Uz.Dr.