T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tarihçe


TARİHÇESİ VE GENEL DURUMU
 
Tüberküloz hastalığının yaygınlaştığı 2. Cihan Savaşı yılları sonrası, PTT Genel Müdürlerinden Naki KÖSTEM aynı hastalıktan muzdaripmiş...Geniş bir hekim muhiti olmasına rağmen sanatoryumlarda yatak temininde güçlük çekildiğini bizzat müşahade ederek ve PTT camiası içinde de bir çok tüberkülozlu hastalar olduğunu gözönüne alarak teşkilatımız personelinin kendi imkan ve vasıtalarıyla tedavi edilmelerini sağlamak amacıyla teşebbüse geçmiş ve mevcut bir yer aramaya başlamıştır. Neticede; Müşir Gazi Ethem Paşa'nın kızına ait içinde köşkü bulunan 126.449 m2 alandaki arazi ( halen hastanemizin kurulu bulunduğu yer) beğenilerek 26.5.1945 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından 265.000.-TL'sına satın alınmıştır.
 
Projesi Mimar Şekip AKAL tarafından çizilen Sanatoryum ve Prevantoryum binasının 5 yıl 4 ay 7 gün devam eden inşaatının bitiminde 2 Mayıs 1952 yılında tesisimiz bir köşk diğeri bir bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katlı iki binada 50 yataklı Sanatoryum ve 25 yataklı Prevantoryum olarak Dr. Kamil GALATALI'nın (2 Mayıs 1952 , 23 Ekim 1954) Başhekimliğinde faaliyete geçmiştir.
 
Bilahare Başhekim Dr. Orhan TAN'ın ( 24 Ekim 1954-4 Ocak 1974) arazinin büyüklüğünü bir hastane nuvesinin mevcudiyetini ve teşekkülümüzün tam teşeküllü bir hastaneye olan ihtiyacını göz önüne alarak ünitemize yeni bir hüviyet kazandırmak üzere yaptığı girişimler sonucu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 2 Kasım 1954 tarihli emirleri ile hastane hüviyetini Hariciye-Dahiliye servisleri eklenerek kazanmıştır.
 
Geniş bahçe alanı içerisinde bugün birbiriyle fonksiyonel ve ekolojik açıdan uyumlu 4 yeni blok ilavesiyle yatak kapasitesi 500'e ulaşmış, en son teknolojiye uygun bakım, postop derleme odaları oluşturulmuş, 2-3 yataklı, banyolu, merkezi oksijenli, gerektiğinde TV bağlantılı odalarda, hastalar için gerekli konfor sağlanmıştır.
 
Bu süre içerisinde alt yapı çalışmaları çevre düzenlemesi ile 300 yataklı modern hastane koşulları gerek fiziki yapı gerekse fonksiyonel açıdan tamamlanmıştır.Hastanemizde tanı ve tedavi olanakları zaman içinde engeller aşılarak üst düzeye ulaşmış bulunmaktadır.
 
1960 yılından 1976 yılına kadar sadece İç Hastalıkları Dalında ihtisas verilmekte iken Yönetmelik (Tabet Uzmanlık) gereği 1983 yılına kadar kesintiler olmuştur. 1983 yılından sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen jürinin yaptığı tetkik sonucu Hastanemizin tüm dallarında ihtisas yapabileceği fiziki yapıya ulaştığı tespit edilmiş olup, eğitim kadrolarının tamamlandığı Dahiliye, Cerrahi, KBB, Göz, Asabiye, Röntgen, İntaniye ve Anestezi dallarında eğitimi sürdürmektedir.
 
Ünitenin ilk Başhekimi Dr. Orhan Kamil GALATALI'yı (02 Mayıs 1952-23 Ekim 1954) takiben sıra ile Dr. Orhan TAN (24 Ekim 1954-04 Ocak 1979), Dr. Niyazi YURTSEVEN (04 Ocak 1979-06 Temmuz 1980), Dr. Hüsamettin KUTLU (07 Temmuz 1980-03 Ocak 2000) Başhekim olarak hizmet vermiş olup
Doç. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU 05 Kasım 2002'den beri Başhekimlik görevini sürdürmektedir.Sağlık Bakanlığının Hastanelerde yaptığı uygulama ile Hastanemiz 02.11.2012 tarihinden itibaren İstanbul Anadolu Kuzey Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlanmış olup Hastane Yöneticiliği Görevini Dr. Abdulvahit SÖZÜER sürdürmüştür. 02.11.2012 -15.01.2014 tarihleri arasında Prof. Dr. İlknur AKTAŞ Hastanemiz Başhekimliğini yürütmüştür. 03 Şubat 2014 - 30.10.2017 tarihleri arasında Doç. Dr. Aytekin KAYMAKÇI Hastane Yöneticiliği görevini yürütmüştür. 1.12.2017 - 21.11.2018 tarihleri arasında Doç Dr. Kaan GİDEROĞLU Başhekimlik görevini devralmıştır.Halen Hastanemiz Başhekimlik Görevini Prof. Dr. Ümit AKYÜZ yürütmektedir..
 
Hastanemiz 19.02.2005 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı'na devrolup T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir