Sağlık Bakım Hizmetleri
07 Şubat 2022


T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’de Sağlık Bakım Hizmetleri “sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür” olarak tanımlanmıştır.

Hastanemizde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında “önce güvenlik” ilkesinden yola çıkarak, bilimsel temele dayalı kaliteli sağlık bakım hizmetini sunma gayesi ile 7/24 görev yapan büyük bir ekibiz.

Müdürlüğümüze bağlı sağlık profesyonelleri: hemşire, ebe, laboratuar teknikeri/teknisyeni, anestezi teknikeri/teknisyeni, radyoloji teknikeri/teknisyeni, sağlık teknikeri/teknisyeni, ATT, ortopedi teknikeri/teknisyeni, patoloji teknikeri, diyaliz teknikeri, fizik tedavi teknikeri, EEG teknikeri ve odyoloji teknikeridir.

Ayrıca bakım kalitesini dolaylı olarak etkileyen destek hizmetlerin (temizlik, klinik destek, berber, çamaşırhane ve terzi) yürütülmesinden sorumluyuz.

Hemşirelik hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamalar, sürekli eğitim desteği ve mesleğimize olan bağlılığımız hizmetimizin kalitesini artırmaya yönelik bize güç vermektedir.

Hemşirelik hizmetlerinde özellikli birimler için hazırlanan sertifikasyon programlarına katılım sağlayan pek çok çalışanımız bulunmaktadır. Hastanemizde şu alanlarda sertifika sahibi hemşirelerimiz bulunmaktadır;

  • Ameliyathane hemşireliği,
  • Sterilizasyon hemşireliği,
  • Stoma ve yara bakım hemşireliği,
  • Diyaliz hemşireliği,
  • Enfeksiyon kontrol hemşireliği,
  • Endoskopi hemşireliği,
  • Hemovijilans hemşireliği,
  • Nutrisyon hemşireliği,
  • Diyabet hemşireliği,