Enfeksiyon Hastalıkları
16 Ocak 2024

 


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi

Enfeksiyon Hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji servisi eski adı ile intaniye veya halk arasında bulaşıcı hastalıklar birimi olarak da bilinmektedir.

Servisimizde 2 adet öğretim üyesi, 3 adet uzman hekim, 10 uzmanlık öğrencisi hekim bulunmaktadır. Hastanemiz poliklinik binasında 2 adet randevulu poliklinik ve ayrıca Hastane Aşı Merkezi’nde 1 adet aşı polikliniği olmak üzere toplam 3 poliklinik ile ayaktan hastalara hizmet vermektedir. Ayrıca toplam 8 yatak kapasitesi ile C-blok 1. katta hastalarımız yatırılarak takip edilmektedir.

  

Klinik Eğitim Sorumlusu (Öğretim Üyesi)

DOÇ. DR. ERCAN YENİLMEZ

İdari Sorumlu

DOÇ. DR. AZİZ A. HAMİDİ


Uzman Doktorlar

UZM. DR. SEMİHA ÇELİK EKİNCİ

UZM. DR. AYŞE YÜKSEL                                                                                                     

UZM. DR. GÜLVEREN TÜRKÖZER

Uzmanlık Öğrencileri

Dr. Sümeyye KÖŞGER

Dr. Feyza İSLAMOĞLU

Dr. Arife MAVİ

Dr. Rahime İSPİR

Dr. Güliz Cemre ERKAN

Dr. Ayşe Nur ŞAHİN

Dr. Eda ERSEN

Dr. Furkan KARAGÖZ

Dr. İsmet KÖSE

Dr. Mihrişah AYTEKİN

Dr. Özgür KAYA 

Enfeksiyon hastalıkları nedir ?

Virüs, bakteri, parazit, mantar vb. mikroorganizmaların vücuda girip çoğalması ile ortaya çıkan hastalıklar olarak basitçe tanımlanabilir. Bir kişide enfeksiyon çoğu zaman ateş, halsizlik, iştahsızlık, düşkünlük, genel durumda bozulma gibi genel semptomların yanı sıra tutulan organa tutulan bağlı olarak değişen burun akıntısından öksürüğe, kusma ve ishalden karın ağrısına, baş ağrısından bilinçte değişikliğe, idrarda yanmadan deride kızarıklığa kadar birçok lokal semptom ile kendini gösterebilir.  Bu hastalıklar kendi kendine iyileşip toparlayabileceği gibi hayatı tehdit eden ölümcül durumlara kadar sorunlara yol açabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Bir enfeksiyonun şiddeti hastalığa sebep olan mikroorganizmaya olduğu kadar kişinin savunma sistemi ile de doğru orantılıdır. Eğer savunma mekanizması düzgün çalışmazsa vücuda giren mikroorganizmalar enfeksiyon hastalıklarını başlatmaktadır. Bebeklik ya da yaşlılık, kanser, kalp-böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar, kortikosteroid veya kemoterapi gibi immun sistemi baskılayıcı tedaviler, beslenme bozukluğu, hijyen koşullarının kötülüğü, doğuştan veya HİV gibi sonradan edinilen bağışıklık sistemi yetmezlikleri, yetersiz aşılanma, cerrahi tedaviler gibi etkenler vücudun savunma mekanizmasını düşüren etmenlerden bazılarıdır. Bu sebeple sayılan riskli durumlara sahip olan kişilerdeki enfeksiyonlara çok daha dikkatli yaklaşılmalıdır.

 

Enfeksiyon nasıl bulaşır?

Hasta kişi ile doğrudan temas (cinsel temas, dokunma vb.), dolaylı temas (hasta vücut sıvıları ile enfekte kapı kolu, masa gibi yüzeylere temas), solunum (verem, kızamık vb.) veya damlacık yolu (Covid19, grip gibi) gibi temas yolu bulaşı olabilir. Bunun dışında mikroorganizmalar ile enfekte olan su, kan, yiyecek maddeleri ve dışkı ara kaynak olarak hastalık bulaştırabilir. Besin zehirlenmeleri, tifo, hepatit A, kolera  bu enfeksiyonlara örnek verilebilir.

Ayrıca zoonotik hastalıklar olarak tabir edilen ve hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak tabir edebileceğimiz bir enfeksiyon hastalıkları grubu bulunmaktadır. Bunlar direk hayvan temasına bağlı gelişen kuduz, kedi tırmığı hastalığı gibi hastalıklar olduğu gibi, etken mikroorganizmayı hasta bir hayvandan alıp sağlıklı bir insana bulaştıran aracı vektörlere (pire, kene ya da sivrisinek gibi bir ara taşıyıcılar) ihtiyaç duyan Kırım Kongo kanamalı ateşi, sıtma, lyme gibi hastalıklardır.

Tüm bunların dışında hastanede yatan hastalarda ortaya çıkan ve çoğu zaman antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalara bağlı gelişen ve Hastane Enfeksiyonları veya Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar olarak tabir edilen hastalık grubu ayrı olarak ele alınmalıdır. Bu hastalıklar hastanede yatan bir hastadan diğer hastaya, sağlık personelinden hastaya bulaşabileceği gibi özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastanın kendi vücudunda bulunan flora üyesi mikroorganizmanın immün sistemden kaçarak hastanın kendisini enfekte etmesi ile gelişebilir.

Enfeksiyon hastalıkları Tüm Dünya’da ve özellikle de az gelişmiş ülkelerde ölümlerin en başta gelen sebeplerindendir. Gelişmiş ülkelerde altyapıdaki iyileşmeler, aşılama ve tanı ve tedavideki ilerlemeler dolayısı ile bu ölüm oranları azalırken aynı şeyi gelişmemiş ülkeler için söylemek mümkün değildir.

 

Enfeksiyon Hastalıkları Hangi Hastalara Bakar?

Enfeksiyon hastalıkları birimi grip, Covid19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarından idrar yolu enfeksiyonuna, AIDS’ten sarılığa, tüberkülozdan ishale kadar birçok enfeksiyöz hastalık ile ilgilenmektedir. 2050 yılında dünyada 10 milyondan fazla insanın sadece dirençli mikroorganizmalara bağlı öleceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple; tedavinin yanı sıra enfeksiyon hastalıkları biriminin en önemli görevi uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımının önlenmesi ve dirençi mikroorganizmalar ile mücadele gibi koruyucu hekimlik uygulamalarıdır. Bu görevi EKK (Enfeksiyon Kontrol Komiteleri) ve Antibiyotik Kontrol Komiteleri arayıcılığı ile hastanelerde, aşı birimi ile ise toplum genelinde yerine getirmektedir.

 

Enfeksiyon hastalıkları birimini ilgilendiren başlıca durumlar ve hastalıklar şöyledir:

 • Hastane enfeksiyonları
 • Hepatit B ve C
 • HIV & AIDS,
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları,
 • Diyabetik ayak enfeksiyonu
 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • Enfeksiyöz ishaller; besin zehirlenmeleri,
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları; menenjit, ensefalitler
 • Grip ve soğuk algınlığı,
 • Diğer üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Kırım Kongo kanamalı ateşi,
 • Diyabetik ayak enfeksiyonları,
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
 • Akciğer dışı tüberküloz,
 • Tifo, bruselloz, sıtma, gibi ateşli hastalıklar
 • Döküntü ile seyreden bulaşıcı hastalıklar,
 • Paraziter hastalıklar,
 • Enfeksiyöz lenf bezi şişlikleri,
 • Erişkin aşılama ve koruyucu hekimlik uygulamaları
 • Seyahat enfeksiyonları; korunma ve tedavi.
 • Sebebi bilinmeyen uzamış ateşli hastalıklar