Diyabetik Ayak Polikliniği
07 Kasım 2022

Diyabetik ayak, venöz ülser, arteriyel ülser, basınç yarası gibi kronik yarası olan hastaların bakım, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Polikliniğimiz Hastanemiz E blokta giriş katta hizmet vermektedir.