Aile Hekimliği
27 Şubat 2024

AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

 

Hastanemizde 2011 yılından itibaren Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi verilmektedir. Hastanemize ilk kez 2011 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) İlkbahar Döneminde Aile Hekimliği uzmanlık öğrencisi alımı için kadro açılmış ve akabinde 09.09.2011 tarihinde İç Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR koordinatörlüğünde asistan eğitimleri başlamıştır. 26.06.2020 tarihinde koordinatörlük görevini Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR Prof. Dr. Berrin TELATAR’a devretmiştir. Bu tarihten itibaren Aile Hekimliği Kliniği olarak hizmet verilmeye başlanmıştır.

Hastanemizde 5 ayrı poliklinikte Aile Hekimliği hizmeti sunulmaktadır.

Aile Hekimliğinin Tanımı:

Aile Hekimliği birey ve aile için sürekli ve kapsamlı sağlık bakımı sağlayan dahili bir uzmanlık dalıdır.

Aile Hekimi Kimdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipler Aile Hekimi olarak isimlendirilir.

Aile hekimleri genel ve entegre hizmet sunar, sadece tanı tedavi ve rehabilitasyon değil sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi ile yakından ilgilidir. Kolay ulaşılabilir, verdiği hizmet süreklidir, ekiple birlikte çalışır, bireylere ve topluma biyo-psikososyal açıdan yaklaşır. Aile merkezli kişisel bakım ve ikinci ve üçüncü basamak ile koordineli bir hizmet sunar. Hastalarının savunucusudur, onlara gereksiz müdahale yapılmasını engeller. Toplum yönelimlidir.

İşleyiş:

Uzmanlık Eğitimi sırasında İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri, Acil Servis, Dermatoloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve seçmeli olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi ve Nöroloji kliniklerinde eğitim alınmaktadır. Hastanemizde Aile Hekimliği Uzmanlık Dalının eğitim işleyişi iki ana başlıkta sürmektedir. AHU (Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri-Tam zamanlı) ve SAHU (Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri-Yarı zamanlı) şeklinde iki farklı grup uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi AHU’lar için 3 yıl, SAHU’lar için 6 yıldır. Eğitim programımızda her çarşamba seminer saatlerimiz mevcut olup, her Pazartesi asistan makale sunumlarımız gerçekleşmektedir.

Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu, Görevli Öğretim Üyesi:

Prof. Dr. Berrin TELATAR (Erişkin ve Pediatrik Hasta, G Blok)

Uzman Hekim Kadromuz

Uzm. Dr. Cem NAZİKOĞLU (Aile Hekimliği Polikliniği-Erişkin hasta)

Uzm. Dr. Rabia SENGER (Aile Hekimliği Polikliniği-Erişkin hasta, G Blok)

Uzm. Dr. Betül İLHAN BAYRAM (Aile Hekimliği-Pediatrik hasta, G Blok)

Uzm. Dr. Özden Ezgi ÜNER (Aile Hekimliği-Diyabet Polikliniği, Üsküdar Diyabet Merkezi)

Uzm. Dr. Seda AHÇI YILMAZ (Aile Hekimliği- Erişkin hasta, G Blok)

Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri (AHU)

1 Çağla ÇAVAŞ 
2 Yiğit Tolga ELBAY
3 Mustafa Saim YILDIZ
4 Zeynep ÇAPKIN
5 Ceren Su ÜZEN
6 Emine Nuran KESKE
7 Kübra BÖLÜK
8 İrem Ceren CEYLAN
9 Demet GÜL
10 Ahmet Can KANDEMİR
11 Gökay KARABULUT
12 Yunus Emre ÇADIRCI
13 Melike USLU
14 Şule Güneş GÜVEN
15 Serap TOPRAK
16 Betül AYDIN 
17 Esma ÇAPRAZ      04.05.2023 (FSM)
18 Esra BAŞTUĞ
19 Sevgi ÖZER
20 Haluk VURAL
21 Ahmet Furkan GÖKCE
22 Zeynep KONAKCI
23 İnci UZALA
24 Muhammed Sait Nur KÜÇÜKOĞLU
25 Gökçe GEZGİN ESEN (03.06.2022) FSM
26 Fatma Gülşah BALABAN  BAŞCI 12.05.2022 FSM
27 Esra BALCI
28 Mihriban KUTLU
29 Nimet AKKAYA
30 Betül ÇOBAN
31 Feyza MADAN
32 Ceren TUNÇEL
33 Vehbi KÜÇÜKKAVRADIM
34 Barış BELEK
35 Oğuzhan YILMAZ
36 Aybüke TERZİOĞLU
37 Özge MENTEŞ MAŞTAOĞLU
38 Tuğba AKGÜL
39 Rabia ŞEVLİ (Şişli Etfal)  21.12.2022 FSM
40 Sevde KAYHAN


Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri (SAHU)

1 MUSTAFA CEVDET KÖŞKER
2 YAĞMUR CANOĞLU
3 YEŞİM AVCI ATA
4 KEREM BAK
5 MUSTAFA GÜNEŞ
6 HÜLYA ÖVET
7 HAKAN EKİNCİ
8 FARUK HAKBİLEN
9 CANER KÖSE
10 AYŞE ÖZKAN
11 İREM ÖZGE ŞARLAK AKIN
12 FATMA DİNÇ ŞEKER
13 ŞEBNEM SAĞLAM
14 GÖKHAN GÖKBUDAK
15 ZEYNEP GÖKTAŞ
16 ŞEYMA ŞENGÜN
17 ZEYNEP COŞKUN
18 TUĞÇE KÖSEOĞLU KIVIRCI
19 ÖZGE SON ÖKŞEN
20 DİLARA PEHLİVAN
21 Aydın ARTUT
22 Fatma Elif OLCAN
23 Şaban AKCA
24 Melek  TAŞCI
25 Tuğçe ŞEKER
26 Esin Esra  TANAYDIN
27 Afra Ezga Begüm YILMAZ
28 Sabahat ÇANKAYA DURUK
29 Ali Fuat ÖZTÜRK
30 Esra ÇAŞKURLU
31 Ayten SARAL
32 Ilgın KARACA KORU
33 Esra POLAT
34 Yakup GÜZEL
35 Abdullah Selman MAHMUT
36 Sünbül ŞAKİR 
37 Ali DÜNDAR