Aile Hekimliği
09 Haziran 2022

AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

 

Hastanemizde 2011 yılından itibaren Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi verilmektedir. Hastanemize ilk kez 2011 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) İlkbahar Döneminde Aile Hekimliği uzmanlık öğrencisi alımı için kadro açılmış ve akabinde 09.09.2011 tarihinde İç Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR koordinatörlüğünde asistan eğitimleri başlamıştır. 26.06.2020 tarihinde koordinatörlük görevini Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR Prof. Dr. Berrin TELATAR’a devretmiştir. Bu tarihten itibaren Aile Hekimliği Kliniği olarak hizmet verilmeye başlanmıştır.

Hastanemizde 5 ayrı poliklinikte Aile Hekimliği hizmeti sunulmaktadır.

Aile Hekimliğinin Tanımı:

Aile Hekimliği birey ve aile için sürekli ve kapsamlı sağlık bakımı sağlayan dahili bir uzmanlık dalıdır.

Aile Hekimi Kimdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipler Aile Hekimi olarak isimlendirilir.

Aile hekimleri genel ve entegre hizmet sunar, sadece tanı tedavi ve rehabilitasyon değil sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi ile yakından ilgilidir. Kolay ulaşılabilir, verdiği hizmet süreklidir, ekiple birlikte çalışır, bireylere ve topluma biyo-psikososyal açıdan yaklaşır. Aile merkezli kişisel bakım ve ikinci ve üçüncü basamak ile koordineli bir hizmet sunar. Hastalarının savunucusudur, onlara gereksiz müdahale yapılmasını engeller. Toplum yönelimlidir.

İşleyiş:

Uzmanlık Eğitimi sırasında İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri, Acil Servis, Dermatoloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve seçmeli olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi ve Nöroloji kliniklerinde eğitim alınmaktadır. Hastanemizde Aile Hekimliği Uzmanlık Dalının eğitim işleyişi iki ana başlıkta sürmektedir. AHU (Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri-Tam zamanlı) ve SAHU (Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri-Yarı zamanlı) şeklinde iki farklı grup uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi AHU’lar için 3 yıl, SAHU’lar için 6 yıldır. Eğitim programımızda her çarşamba seminer saatlerimiz mevcut olup, her Pazartesi asistan makale sunumlarımız gerçekleşmektedir.

Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu, Görevli Öğretim Üyesi:

Prof. Dr. Berrin TELATAR (Erişkin ve Pediatrik Hasta, G Blok)

Uzman Hekim Kadromuz

Uzm. Dr. Cem NAZİKOĞLU (Aile Hekimliği Polikliniği-Erişkin hasta)

Uzm. Dr. Rabia SENGER (Aile Hekimliği Polikliniği-Erişkin hasta, G Blok)

Uzm. Dr. Betül İLHAN BAYRAM (Aile Hekimliği-Pediatrik hasta, G Blok)

Uzm. Dr. Özden Ezgi ÜNER (Aile Hekimliği-Diyabet Polikliniği, Üsküdar Diyabet Merkezi)

Uzm. Dr. Seda AHÇI YILMAZ (Aile Hekimliği- Erişkin hasta, G Blok)

Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri (AHU)

1-         Araştırma görevlisi Dr. Fatih Uğur TAŞ

2-         Araştırma görevlisi Dr. Muhammed Can AYRANCI

3-         Araştırma görevlisi Dr. Fatih DEMİR

4-         Araştırma görevlisi Dr. Fatma Feyza ANGIN

5-         Araştırma görevlisi Dr. Neşe Gül ÇELİK

6-         Araştırma görevlisi Dr. Tolga ER

7-         Araştırma görevlisi Dr. Sevde KAYHAN

8-         Araştırma görevlisi Dr. Muhammet UYSAL

9-         Araştırma görevlisi Dr. Beyza KAYA

10-       Araştırma görevlisi Dr. Nedim Turan ÖZDİL

11-       Araştırma görevlisi Dr. Onur TOR

12-       Araştırma görevlisi Dr. Özlem TEKİN

13-       Araştırma görevlisi Dr. Asuman Beyza ALTIPARMAK BARIŞ

14-       Araştırma görevlisi Dr. Taylan MENTEŞE

15-       Araştırma görevlisi Dr. Hacer Kader KAYA

16-       Araştırma görevlisi Dr. Özgül ÇAM

17-       Araştırma görevlisi Dr. Nihal ZUHAL

18-       Araştırma görevlisi Dr. Merve ÖNDER

19-       Araştırma görevlisi Dr. Hatice Kübra ANAKÖK USTAALİOĞLU

20-       Araştırma görevlisi Dr. Fatma Zehra SAÇMA

21-       Araştırma görevlisi Dr. Gizem GÜLEY

22-       Araştırma görevlisi Dr. Armağan TANIŞKAN

23-       Araştırma görevlisi Dr. Mesut CANBULDU

24-       Araştırma görevlisi Dr. Satu CANKURT KURU

25-       Araştırma görevlisi Dr. Abdurrahim POLAT

26-       Araştırma görevlisi Dr. Merve KOCATAŞ

27-       Araştırma görevlisi Dr. Ayşenur AYDIN

28-       Araştırma görevlisi Dr. Ayşe Eren YILMAZ

29-       Araştırma görevlisi Dr. Gülten YILMAZ

30-       Araştırma görevlisi Dr. Aysun DEMİR

31-       Araştırma görevlisi Dr. Büşra Sultan ATEŞ

32-       Araştırma görevlisi Dr. Merve DURMAZ

33-       Araştırma görevlisi Dr. Yasin AYDOĞ

Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri (SAHU)

1-         Araştırma görevlisi Dr. Sadık PORTAKAL

2-         Araştırma görevlisi Dr. Özlem ÖZAKIN

3-         Araştırma görevlisi Dr. Arzu Pınar TURAN BİÇER

4-         Araştırma görevlisi Dr. Ömer AYCANOĞLU

5-         Araştırma görevlisi Dr. Engin DEMİR

6-         Araştırma görevlisi Dr. Ersan ÖZER

7-         Araştırma görevlisi Dr. Hamdi Anıl ŞAHİN

8-         Araştırma görevlisi Dr. Sıddık Burak ÇİÇEK

9-         Araştırma görevlisi Dr. Hüseyin GÜLOĞLU

10-       Araştırma görevlisi Dr. Mustafa Cevdet KÖŞKER

11-       Araştırma görevlisi Dr. Mahmut KESKİN

12-       Araştırma görevlisi Dr. Bayram Özgür ÖZDEN

13-       Araştırma görevlisi Dr. Yağmur CANOĞLU

14-       Araştırma görevlisi Dr. Yunus Emre KIDAM

15-       Araştırma görevlisi Dr. Orhan ÖZDEMİR

16-       Araştırma görevlisi Dr. Yeşim AVCI

17-       Araştırma görevlisi Dr. Murat ŞAHAN

18-       Araştırma görevlisi Dr. Kerem BAK

19-       Araştırma görevlisi Dr. Mustafa GÜNEŞ

20-       Araştırma görevlisi Dr. Hülya ÖVET

21-       Araştırma görevlisi Dr. Hakan EKİNCİ

22-       Araştırma görevlisi Dr. Faruk HAKBİLEN

23-       Araştırma görevlisi Dr. Caner KÖSE

24-       Araştırma görevlisi Dr. Ayşe ÖZKAN

25-       Araştırma görevlisi Dr. İrem Özge ŞARLAK

26-       Araştırma görevlisi Dr. Fatma DİNÇ

27-       Araştırma görevlisi Dr. Şebnem SAĞLAM

28-       Araştırma görevlisi Dr. Halil TUĞ

29-       Araştırma görevlisi Dr. Gökhan GÖKBUDAK

30-       Araştırma görevlisi Dr. Zeynep GÖKTAŞ

31-       Araştırma görevlisi Dr. Ömer TOPCU

32-       Araştırma görevlisi Dr. Şeyma ŞENGÜN

33-       Araştırma görevlisi Dr. Zeynep COŞKUN

34-       Araştırma görevlisi Dr. Tuğçe Köseoğlu KIVIRCI

35-       Araştırma görevlisi Dr. Özge Son ÖKŞEN

36-       Araştırma görevlisi Dr. Dilara PEHLİVAN

37-       Araştırma görevlisi Dr. Fatma Gülşah BALABAN