Tarihçe
23 Ocak 2024

HASTANEMİZİN TARİHÇESİ

 

            İkinci Dünya Savaşı yıllarında Tüberküloz (verem) hastalığının yaygınlaştığı dönemlerde, PTT Genel Müdürlerinden Naki KÖSTEM’e de bu hastalık tanısı konmuş ve tedavi olması gerekmiştir. Kendisinin geniş bir hekim çevresi olmasına rağmen, sanatoryumlardaki hasta yoğunluğu nedeniyle boş yatak bulunamaması yüzünden yatarak tedavide sorunlar yaşamıştır. Ayrıca PTT camiası içinde de kendisi gibi pek çok tüberkülozlu hasta olduğunu gören KÖSTEM, teşkilatımız personelinin kendi imkan ve vasıtalarıyla tedavi edilmelerini sağlamak amacıyla teşebbüse geçmiş ve sağlık hizmetinin sunulabilmesi için mevcut bir yer aramaya başlamıştır. Neticede; Müşir Gazi Ethem Paşa'nın kızına ait içinde köşkü bulunan 126.449 m2 alandaki arazi (halen hastanemizin kurulu bulunduğu yer) beğenilerek 26.5.1945 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından 265.000 TL karşılığında satın alınmıştır.

            Projesi Mimar Şekip AKAL tarafından çizilen Sanatoryum ve Prevantoryum binasının inşaatı 5 yıl 4 ay 7 gün sürmüştür. Tesisimiz 2 Mayıs 1952 yılında biri köşk, diğeri 3 katlı bir bina (bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katlı) olmak üzere toplamda iki binada 75 yatak kapasitesi (50 yataklı Sanatoryum ve 25 yataklı Prevantoryum) ile hizmete başlamıştır. Hastanemizin ilk başhekimliği görevi Dr. Orhan Kamil GALATALI tarafından yürütülmüştür (2 Mayıs 1952 - 23 Ekim 1954).

            Daha sonra yaklaşık 20 yıl boyunca başhekimlik görevini yürüten Dr. Orhan TAN'ın (24 Ekim 1954 - 4 Ocak 1974) arazinin büyüklüğü, bir hastane nuvesinin mevcudiyeti ve tam teşeküllü bir hastaneye olan ihtiyacı göz önüne alarak yaptığı girişimler sonucunda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 2 Kasım 1954 tarihli emirleri ile tesisimize cerrahi ve dahiliye servisleri eklenmiştir. Böylece tesisimiz hastane statüsüne kavuşmuştur. Zaman içerisinde geniş bahçe alanı içerisinde birbiriyle fonksiyonel ve ekolojik açıdan uyumlu 4 yeni blok ilave edilmiş ve yatak kapasitesi 500'e ulaşmıştır.

            2005 yılına kadar PTT Hastanesi adı altında faaliyet gösteren hastanemiz, 19.02.2005 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla halkımıza hizmet vermeye devam etmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığının 02 Kasım 2011 tarihinde yayınladığı “663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile sağlık hizmet sunumundaki düzenlemesine istinaden 2012 -2017 yılları arasında İstanbul Anadolu Kuzey Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlanmıştır. Bu süre zarfında Hastane Yöneticiliği görevini Dr. Abdulvahit SÖZÜERsürdürmüştür. 2017 yılından itibaren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 bünyesinde faaliyet göstermeye devam etmektedir.

            Sağlık hizmeti sunumunun yanı sıra eğitim alanında da faaliyetler gösteren hastanemizde, 1960 yılından itibaren tıpta uzmanlık eğitimleri yürütülmektedir. 1960-1976 yılları arasında sadece İç Hastalıkları Dalında ihtisas verilmekte iken, mevzuat gereği 1983 yılına kadar tıpta uzmanlık eğitimi konusunda kesintiler olmuştur. 1983 yılından sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda hastanemizin hizmet verdiği tüm dallarda ihtisas yapabileceği fiziki yapıya ulaştığı tespit edilmiş olup, eğitim kadrolarının tamamlandığı İç Hastalıkları, Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Göz, Nöroloji, Radyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Anestezi dallarında eğitimi sürdürmektedir.

            Günümüzde en son teknolojiye uygun tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulduğu hastanemizde 2-3 yataklı, banyolu, merkezi oksijenli, gerektiğinde TV bağlantılı hasta odalarında “Çalışanlarıyla sürekli gelişen, kendini yenileyen, rekabetçi ve araştırmacı yapısıyla nitelikli sağlık hizmetini insan yaşamına özenle sunmak” misyonu ile güvenli ve konforlu bir hizmet verilmektedir.

 

 

Hastanemizde görev yapan başhekimlerimiz; 

Dr. Orhan Kamil GALATALI (02 Mayıs 1952 - 23 Ekim 1954)

Dr. Orhan TAN (24 Ekim 1954 - 04 Ocak 1979)

Dr. Niyazi YURTSEVEN (04 Ocak 1979 - 06 Temmuz 1980)

Dr. Hüsamettin KUTLU (07 Temmuz 1980 - 03 Ocak 2000)

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU (05 Kasım 2002 - 02 Kasım 2012)

Dr. Abdulvahit SÖZÜER (02 Kasım 2012 -

Prof. Dr. İlknur AKTAŞ (02 Kasım 2012 -15 Ocak 2014)

Doç. Dr. Aytekin KAYMAKÇI (03 Şubat 2014 - 30 Ekim 2017)

Doç Dr. Kaan GİDEROĞLU (01 Aralık 2017- 21 Kasım 2018)

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ (11 Ocak 2019 – 14 Aralık 2020)

Doç. Dr. Barış YILMAZ (07 Nisan 2021- devam)