Üroloji
27 Ağustos 2021

ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Hastanemizde Üroloji kliniğimiz, servis ve acil durumdaki hastalara 24 saat kesintisiz hizmet vererek, hastalarımıza güvenilir ve nitelikli hizmet sağlamanın yanı sıra tıp literatürüne de katkı sağlamaktadır. Kliniğimizde Endoskopik, Laparoskopik, Perkütan ve Açık Cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

Üroloji kliniği hastanemiz C blok 3. katında yatan hasta servisi ve B blok 2. Katında poliklinik hizmetlerini sunmaktadır.

Kliniğimizde aylık ortalama 2.000 poliklinik hastası ve ortalama 100 ameliyat yapılmaktadır.

Kliniğimiz çağın gerektirdiği her türlü tanısal işlem ve tedavi şekilleri en uygun yöntemlerle başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Birimlerimiz

3 adet poliklinik

16 yatak servisi (4’ü özel oda)

1 adet pansuman ve müdahale odası

1 adet ultrason odası

1 adet tedavi odası

1 adet lokal sistoskopi odası

1 adet taş kırma odası (ESWL)

Ünitede yapılabilen başlıca ameliyatlar arasında;

Prostat Kanseri ameliyatı / Radikal Prostatektomi

Mesane Kanseri ameliyatı / TUR-TM, Radikal Sistektomi

Testis kanser ameliyatı Testis TM / Radikal Orşiektomi

Böbrek kanser ameliyatları (Böbrek TM / Radikal Nefrektomi, Parsiyel Nefrektomi (Açık, Laparoskopik)

Prostat ameliyatları (BPH / TUR-Prostatektomi, TVP, TUIP)

Böbrek ve Üreter Taşları( Endoürolojik girişimler) / URS, Perkütan Cerrahi, Mini PNL, Laparoskopik Böbrek Taşı Cerrahisi

Varikoselektomi

Hidroselektomi

Hipospadias Cerrahisi, İnmemiş testis

UPJ darlık / Açık Pyeloplasti / Laparoskopik Pyeloplasti

Sünnet

İdrar kaçırma Ameliyatları (TOT, TVT, Mesane botox uygulaması / Artifisyel üriner sfinkter implantasyonu / pelvik organ prolabsusları / Sakrokolpopeksi, Sistosel onarımı)

Bunların yanı sıra ünitede verilen hizmetler arasında,

Üroflowmetri

Üriner USG, Transrektal USG

Transrektal USG eşliğinde Prostat biyopsisi 

 

Kliniğimizde Pazartesi günleri Doç. Dr. Aytaç ŞAHİN tarafından Üroonkoloji poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kliniğimizde Salı günleri Doç. Dr. Tuncay Toprak tarafından androloji/infertilite poliklinik hizmeti verilmektedir.

 

İdari ve Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Ayhan VERİT

 

Eğitim Görevlileri

Doç. Dr. Aytaç ŞAHİN

Doç. Dr. Tuncay TOPRAK (Başasistan)

Doç. Dr. Serkan AKAN

Doç. Dr. Ahmet ÜRKMEZ

Uzman. Dr. Numan Doğu GÜNER (Başasistan)

 

Uzman Doktorlarımız

Uzm. Dr. Turgut ALP

Uzm. Dr. Mete DEĞİRMENCİ

 

Asistan Doktorlarımız

Araştırma görevlisi Dr. Ahmet TAŞ

Araştırma görevlisi Dr. Yasin VURAL

Araştırma görevlisi Dr. Umut ARSLAN

Araştırma görevlisi Dr. Burtaç Taha AKKURT

Araştırma görevlisi Dr. Ahmet Can KOLU