T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ahmet Soğukpınar

AHMET SOĞUKPINAR.jpg


Eğitim Bilgileri

-Lise -Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi  

-Lisans-Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

-Ön Lisans- Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları  İşletmeciliği Bölümü

-Yüksek Lisans- Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi 

-Lisans- İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler 

 

İş Deneyim

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

(2006-2016)

-Gelir Tahakkuk(Yatan ve Ayaktan hasta, tahakkuk ve TDMS işlemleri),

-Teşhis İlişkili Gruplar(Klinik Kodlamalar),

-Bütçe

-Ek Ödeme(Döner Sermaye Hesaplamaları, Ek ödeme mevzuatı), 

-Satınalma (İhale,Doğrudan Temin,DMO vb. alımlar)

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2016)

-İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd. olarak görev yapmaktadır.

 

Mesleki Kurs Sertifika Bilgisi

-TİG Klinik Kodlayıcı Eğitimi-14/06/2010

-Ek Ödeme Yazılım Eğitimi(Merkezi Ek Ödeme)- 14/10/2014

-Sağlıkta Doğru Satınalma  Sempozyumu- 27/08/2015

-Satınalma Mevzuatı Eğitimi(Satınalma Uygulamaları, ihale mevzuatı, birliklerde satınalma) - 04/03/2016

-DMO Kamuda Akıllı Satınalma Eğitimi- 11/04/2016

-Mali (İhale) Mevzuat Eğitimi - 27/02/2018

-Mali Mevzuat Eğitimi - 02/02/2019

-Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Uygulamalar -  28/11/2019

Mesleki başarılarından dolayı 4 adet teşekkür belgesi,bulunmaktadır.