Doç. Dr. Esma Esin Derin Çiçek
26 Temmuz 2023

 

             Doç. Dr. Esma Esin DERİN ÇİÇEK

            1974 İstanbul doğumludur. Meslek hayatına 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde asistan olarak başlamış (1997-1998), 1998-2002 yıllarında ise PTT Sanatoryum ve Hastanesi’nde Radyoloji ihtisasını tamamlamıştır. 2002-2007 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2007-2017 yılları arasında ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kiniği’nde uzman doktor olarak çalışmıştır. 2017 Kasım ayından bu yana Radyoloji Kliniği’ndeki görevine ek olarak Başhekim Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 2021 yılında Radyoloji doçenti unvanını almıştır.

            Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doppler Ultrasonografi (USG), USG/skopi  eşliğinde girişimsel işlemler, MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) bölümünde önce Nöroradyoloji ve sonrasında Kas İskelet Sistem Radyolojisi alanında çalışmış ve çok sayıda asistanın bu alanlardaki eğitimine katkıda bulunmuştur. Bu dönemde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde başlatılan I. Basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarına yönelik eğitim programında yer almış, Temel Radyografi/ İskelet Sistemi Hastalıklarında Röntgen Bulguları başlıklı eğitimleri vermiştir. 2007 yılında MRG  bölümüne sorumlu olarak döndüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kiniği’nde Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi ve Kas-iskelet sistemi kesitsel görüntüleme alanlarında hizmet vermiştir. Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi birim sorumluluğu yapmıştır. 2012 yılında ülke genelinde başlatılan radyoloji ve pediatrik ortopedi uzman ve uzmanlık öğrencilerine yönelik Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavisi programında eğitici olarak görev almış, kalça ultrasonografisi konusunda teorik ve pratik eğitimler vermiştir. 2013-2020 yılları arasında Avrupa İlaç Kurumunun desteklediği çok merkezli-uluslu klinik bilimsel araştırma projesinde yer almıştır.

            Yurtiçi ve yurtdışı saygın dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırma makalesi ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır; ulusal ve uluslar arası yayın evlerinde basılan kitaplarda bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yapmıştır. Çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik ve editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Türk Radyoloji Derneği’nde Kas-İskelet sistemi eğitim ve bilimsel araştırmalar alt çalışma grubu üyesidir.

            Sağlık işletmelerinde kalite yönetimi ve verimlilik, sağlıkta dijital dönüşüm ve yapay zeka, tanı laboratuar/ünite ve merkezlerinin yönetimi özellikle ilgilendiği alanlardır.