T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyabetik Ayak Polikliniği


Diyabetik ayak, venöz ülser, arteriyel ülser, basınç yarası gibi kronik yarası olan hastaların bakım, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Polikliniğimiz Hastanemiz E blokta giriş katta hizmet vermektedir.