Çocuklarda EEG
19 Ağustos 2021


EEG incelemesinde beyin dalgaları değerlendirilir. Beynin elektriksel aktivitesi yaşla, kişinin uyku-uyanık durumu ile ilgili olarak değişkenlik göstermektedir.

Doğumdan itibaren beyin gelişme göstermektedir buna bağlı olarak her yaşta gelişimle ilgili olarak EEG’de de değişiklik göstermektedir. Yeni doğan bir bebek EEG’si ile 2 yaş, 6 yaşta hepsinde normal EEG bulguları farklıdır. Bu nedenle özellikle çocuklarda EEG incelemesinin deneyimli bir kişi tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

BEBEKLER, SÜT ÇOCUKLARI, ÇOCUKLAR VE ERGENLERDE UYKU EEG’Sİ İNCELEMESİNİN ÖNEMİ

Bilindiği gibi EEG incelemesinde beynin elektriksel aktivitesi değerlendirilmektedir. Epilepside beyinde anormal elektriksel boşalımlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz kabaca bir tanımdır. Biz EEG incelemesi ile bu nöbetin beynin hangi bölgesinden kaynaklandığını, belli bir bölgeden(fokal)mi yoksa yaygın(jeneralize) bir deşarj mı onu inceleriz.

Bebek ve süt çocukluğu/çocukluk çağı ve ergenlerde uyku EEG incelemesi epilepsi tanısı için çok öneml idir. EEG incelemesinde başta saçlı deriye elektrotlar takılmakta, kişinin sakin halde özellikle gözleri kapalı en az 25-30 dakika durması gerekmektedir. Bu nedenle uyku EEG incelemesi bu yaş grubunda incelemeyi yapabilmek için zorunludur diyebiliriz. Ayrıca bu yaş grubunda gözlenen epileptik sendromların bir çoğunda patolojik aktivite sadece uykuda gözlenebilir ya da uyanıkken gözlenen aktivite uyku sırasında beynin diğer bölgelerine yayılım göstererek çocuklarda uykuda sürekli hale gelebilmektedir(ESES). Bu durumda hastanın tedavi protokolü değişmektedir.

EEG İNCELEMESİNE GELİRKEN

-Hastanın karnı tok olmalı

-Saçları temiz olmalı

-Jöle veya köpük gibi saç için sentetik madde kullanmadan gelmeli

-Uyku EEG incelemesi istenmişse çocuk o gece uykusuz bırakılmalıdır (geç yatırılmalı ve sabah çok erken saatte 03:00-04:00 gibi) uyandırılmalı ve EEG incelemesi yapılıncaya kadar uyutulmamalıdır.