Anestezi ve Reanimasyon
29 Eylül 2022

Kliniğimiz

Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereğince, eğitim kadrolarının tamamlandığı alanlarda ihtisas yapabileceği fiziki yapıya ulaşılmasının ardından, kliniğimiz PTT Hastanesi bünyesinde 1983 yılında kurulmuştur. İlk asistan eğitimi 1990 yılında başlamıştır. 2005 yılından itibaren eğitime, hastanenin yeni ismi olan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği olarak devam edilmektedir.

Kliniğimiz C blok 5.katta bulunan 23 yataklı 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ve C Blokta 6 adet Ameliyat Salonu, A blokta da 6 adet Ameliyat Salonu olmak üzere toplam 12 Ameliyat Salonu ile 24 saat hizmet vermektedir.

Tedavi Alanları:

·         3. Basamak Yoğun Bakım Hizmetleri (Kliniğimizde; invaziv arteriyel monitorizasyon, santral venöz kateterizasyon, hemodiyaliz için kateter takılması, perkutan yöntemle trakeotomi açılması, ileri düzey kardiyak monitorizasyon, serebral monitorizasyon, ultrasonografi eşliğinde tanısal ve girişimsel işlemler, bronkoskopi uygulanmaktadır.Kliniğimiz yoğun bakım şartlarında diyaliz uygulanmasına uygun şartlara sahiptir. Ayrıca sürekli hemodiyafiltrasyon kliniğimizde uygulanabilmektedir).

·         Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi anestezisi

·         Beyin ve Sinir Cerrahisi anestezisi

·         Ürolojik Cerrahi anestezisi

·         Genel Cerrahi anestezisi

·         Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Vasküler Cerrahi, Pediatrik Cerrahi anestezileri

·         Göz, Kbb Cerrahisi anestezileri

·         Her türlü santral blok (Spinal, Epidural, Kombine spinal-epidural bloklar) ve periferik blok uygulamaları ultrason eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

·         Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları (Endoskopi, Anjiografi, MR ünitelerinde)

başarı ile gerçekleştirilmektedir.

 

 

KLİNİK KÜNYESİ

Kuruluş Tarihi: 1983

Klinikte görevli idareciler ve eğiticiler:

Uz. Dr. Halit Abbas Batırel (Klinik İdari Sorumlusu)

Doç. Dr. Arzu Yıldırım Ar (Klinik Eğitim Sorumlusu)

Doç. Dr. Süheyla Abitağaoğlu (Başasistan)

Doç. Dr. Öznur Demiroluk

Uz. Dr. Ceren Köksal (Başasistan)

Uzman Hekim:

 Uz. Dr. Sevgi Alagöz

 Uz. Dr. Tuba Can

 Uz. Dr. Özgül Keskin

 Uz. Dr. Berna Ayanoğlu Taş

 Uz. Dr. Hatice Umut

 Uz. Dr. Yıldız Yiğit

 Uz. Dr. Zeynep Bayhan Arı

 Uz. Dr. Cansu Ofluoğlu

Asistan Hekim:Araştırma görevlisi Dr. Bahar Oyman

Araştırma görevlisi Dr. Dicle Kocaöz

Araştırma görevlisi Dr. Ahmet Taşcı

Araştırma görevlisi Dr. Gamze Nur Koca

Araştırma görevlisi Dr. Saliha Erkan Başdelioğlu

Araştırma görevlisi Dr. Abdullah Pabucci

Araştırma görevlisi Dr. Cansın Yaman

Araştırma görevlisi Dr. İnan Sarıdede

Araştırma görevlisi Dr. Gizem Öztürk

Araştırma görevlisi Dr. Berkehan Nizamlıoğlu

Araştırma görevlisi Dr. Eda Eseroğlu

Araştırma görevlisi Dr. Büşra Tanacıoğlu

Araştırma görevlisi Dr. Çağla Sancak

Araştırma görevlisi Dr. Berfin Seyrek

Araştırma görevlisi Dr. Emin Mert Koyutürk

Araştırma görevlisi Dr. Öykü İrem Subaşı

Araştırma görevlisi Dr. Büşra Şimşek

Araştırma görevlisi Dr. Elif Acar

Araştırma görevlisi Dr. Kadir Kuran

Araştırma görevlisi Dr. Alperen Tekerek

Araştırma görevlisi Dr.Selin Karatay

Araştırma görevlisi Dr.Sevgi Çelebi

 Araştırma görevlisi Dr.Dilara Koçak