Genel Cerrahi
13 Mayıs 2024

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği; elektif ve acil  cerrahi hastalıkların tedavi edildiği, 24 saat kesintisiz hizmet veren 40 yataklı birimdir.

Hastane binasında 1 meme-endokrin hastalıkları polikliniği, 1 hepatobilier cerrahi polikliniği, 1 gastrointestinal sistem hastalıkları polikliniği ve endoskopi ünitesi ile hizmet verilmektedir.

Genel cerrahi branşı ana cerrahi branş olup, günümüzde sindirim sistemi cerrahisi, safra yolları ve karaciğer cerrahisi, endokrin (tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi) ve meme cerrahisi, karın bölgesi yumuşak doku tümörleri ve karın duvarları fıtıkları ana tedavi konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Branşın geniş bir ilgi alanı olmasına rağmen, hastanemizin üniversite uygulama hastanesi kimliğine uygun olarak klinikte çalışan ekip üyeleri belirli bir alt birimde uzmanlaşmışlardır. Bu deneyimli ekip sayesinde genel cerrahi ile ilgili her türlü özellikli ameliyat yapılabilmektedir.

İLGİLİ CERRAHİ HASTALIKLAR

Meme hastalıkları

Tiroid ve paratiroid hastalıkları

Adrenal (böbrek üstü bezi) hastalıkları

Özefagus (yemek borusu)

Mide ve duodenum (on iki parmak barsağı) hastalıklıkları

İnce barsak hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları

Pankreas hastalıkları 

Dalak hastalıkları

Kalın barsak (kolon ve rektum) hastalıkları

Anal bölge hastalıkları

Morbit obezite

Karın duvarı ve diyafram fıtıkları


Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemler

METABOLİK CERRAHİ

Metabolik cerrahi ameliyatları laparoskopik olarak uygulanmaktadır. Her türlü revizyon cerrahisi yapılmaktadır.

ONKOLOJİK CERRAHİ

Her türlü onkolojik (mide kanseri, kolon kanseri, karaciğer ve safra yolları kanserleri, karaciğere diğer organ kanseri metastazları, pankreas kanseri, ince barsak kanserleri, karın içi yumuşak doku tümörleri vb.) girişimler laparoskopik veya açık yöntemle yapılmaktadır.

Meme kanserinde güncel onkoplastik meme cerrahisi ve meme koruyucu cerrahi girişimler uygulanabilmektedir.

Endokrin cerrahisinde, tiroid kanserinde santral ve lateral boyun lenfatik diseksiyonu ameliyatları, ileri evre tiroid kanseri ameliyatları yapılmaktadır. Paratiroid kanseri ve malign adrenal (surrenal, böbreküstü) bez ameliyatları yapılmaktadır.

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ

Laparoskopik sleeve gastrektomi (mide küçültme ameliyatı), gastrik bypass ve diğer metabolik cerrahi ameliyatları

Laparoskopik mide, ince barsak rezeksiyonu

Laparoskopik kolon cerrahisi

Laparoskopik karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi

Laparoskopik adrenal (surrenal, böbreküstü) cerrahisi

Laparoskopik kasık ve karın duvarı fıtıkları onarımı

TİROİD-PARATİROİD CERRAHİSİ ve İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTORİZASYONU

Tiroid cerrahisinde reküren laringeal sinir ve süperior laringeal sinir monitorizasyonu yapılmaktadır. Özellikle riskli tiroid kanseri ve lenf bezi diseksiyonu veya ikincil tiroid ve paratiroid cerrahisi ameliyatları monitorizasyon kalvuzluğunda daha güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Tanısal ve girişimsel özefagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmaktadır. Girişimsel olarak sindirim sisteminden polip çıkarılması, yemek borusu (özefagus), safra yolları, kolon (kalın barsağa) stent uygulamaları standart olarak yapılmaktadır. Ayrıca endoskopik gastrostomi (yiyemeyen hastalarda beslenme amaçlı mide tüpü), kalın barsak tümörlerinde ameliyat öncesi işaretleme yapılabilmektedir.

POLİKLİNİKLERİMİZ

Genel Cerrahi Polikliniği: 1. blokta günlük 3 adet genel cerrahi polikliniği ile hizmet verilmektedir.

 KONSEYLERİMİZ

Onkoloji konseyleri

Sindirim sistemi kanserleri konseyi

Meme kanseri konseyi

Obezite konseyi

Kliniğimizde Görevli Hekimler:

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (Eğitim Sorumlusu)

Uzm. Dr. İksan Taşdelen (İdari Sorumlusu)

Uzm. Dr. Mehmet Timuçin Aydın (Başasistan)

Prof. Dr. Ender Onur

Doç. Dr. Birol Ağca

Doç. Dr. Mehmet Mahir Fersahoğlu

Doç. Dr. Anıl Ergin

Uzm. Dr. Ayşe Tuba Fersahoğlu

Uzm. Dr. Nuriye Esen Bulut

Uzm. Dr. Zuhal Yananlı Demirhan

Uzm. Dr. Yasin Güneş

Uzm. Dr. Esin Kaplan (Gastroenteroloji Cerrahisi)

Uzm. Dr. Bülent Şen (Gastroenteroloji Cerrahisi)

Uzmn. Dr. Özgür Seğmen

Araştırma Görevlisi Dr. Hüseyin Şahinoğulları

Araştırma Görevlisi Dr. Bedirhan Çoruhlu

Araştırma Görevlisi Dr. Buraksu Karslı

Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet İlter Ergin

Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Sait Yaz

Araştırma Görevlisi Dr. Buse Dilan Tatlı

Araştırma Görevlisi Dr. Melisa İdil Bilgin

Araştırma Görevlisi Dr. Emine Eda Dörtler

Araştırma Görevlisi Dr. Fagan İslamzade