Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
30 Ocak 2024

TARİHÇE

Hastanenin ilk kuruluşu PTT Senatoryumu olarak 1952 tarihine dayanmaktadır. 1954 yılında Cerrahi ve Dahiliye servislerinin açılması ile PTT Hastanesi adını almıştır. 1983 yılında PTT Eğitim Hastanesi statüsünü kazanmıştır. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine katılan hastanemiz Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır. Kulak Burun Boğaz Kliniği 1989 yılından itibaren eğitim kliniği olarak hastanemiz bünyesinde yer almaktadır.

Kliniğimizde bugüne kadar görev yapan şefler:

        Op. Dr. Uğur Günter Akbulut

        Op. Dr. Şeref Ünver

        Doç. Dr. Ali Okan Gürsel

        Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen

        Doç. Dr. Arzu Tatlıpınar

        Prof. Dr. Berna Uslu Coşkun

        Doç. Dr. Tülay Erden Habeşoğlu

        DOÇ. DR. Hande Senem Deveci

Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

Hastanemiz kampüsünde bulunan C Blok 3.Katta yataklı servis ve B Blok Poliklinik Binası 2.Katta ise Poliklinikler hizmetleri verilmektedir.

Yataklı Servis

Kliniğimiz yataklı servisi 5 adet tek kişilik, 4 adet çift kişilik olmak üzere 13 yataktan oluşmaktadır.


Poliklinik

Polikliniğimiz 5 muayene odası, 1 alerji polikliniği odası, 1 endoskopi, mikroskopi ve küçük müdahale odası ve 2 odyometri odasından oluşmaktadır.
Ameliyathane

Kliniğimizin haftanın her günü 1 adet genel anestezi ile müdahaleler için ameliyat salonumuz bulunmaktadır, bunun dışında haftanın her günü yataklı serviste bulunan müdahale odasında lokal anestezi altında müdahaleler gerçekleştirilmektedir.
 

 

Kulak Burun Boğaz ve BBC kliniği olarak ilgilendiğimiz alanlar ve uygulamalarımız

 

OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ

 

İntratimpanik Enjeksiyon

Yabanci Cisim Çıkarma

Fasiyal Sinir Reanimasyon Cerrahisi

Fasiyal EMG ve ENoG Değerlendirilmesi

Otohematom ve Apse Tedavisi, Meatoplasti,

Yeniden Pozisyonlandırma ve Serbestleştirici Manevralar,

Kulak Yolu Polipleri Eksizyonu

Miringotomi-Parasentez

Ventilasyon Tüpü Uygulaması

Timpanoplasti

Mastoidektomi

Kronik Otit Komplikasyon Cerrahisi

Fasiyal Sinir Cerrahisi

Aurikula ve Dış Kulak Yolu Yaralanmaları Tedavisi

Tümör Cerrahisi (Aurikula, Dış Kulak Kanalı)

Eksploratif Timpanotomi

Stapedotomi/Stapedektomi

Tümör Cerrahisi (Orta ve İç Kulak)

 

 

 

Petrözektomi

Kafa Tabanı Cerrahisi Ve Rekonstrüksiyonu

Labirentektomi

Medikal Labirentektomi

Endoskopik Kulak Cerrahisi

Malformasyon Düzeltilmesi- Aurikula, Dış Kulak Kanalı, Orta Kulak

 

 

RİNOLOJİ

 

Nazal Koterizasyon

Diagnostik Nazal Endoskopi

Nazofarenks Biyopsi

Yabancı Cisim Çıkarılması

Nazal Sineşi Açılması

Alt Konka Cerrahisi

Konka Bülloza Cerrahisi

Septal Hematom Tedavisi

Nazal Fraktür Redüksiyonu

Septal Apse Tedavisi

Septum Cerrahisi

Açık Teknik Septoplasti

Semer Burun Deformitesi Onarımı

Nazal Valf Cerrahisi

Total Burun Rekonstrüksiyonu

Revizyon Septoplasti

Malformasyon Düzeltilmesi

Nazal Fraktür Repozisyonu

Septorinoplasti

Septal Perforasyon Onarımı

Revizyon Rinoplasti

Rinofima Eksizyonu

Nazal Polipektomi

Eksternal Etmoidektomi

Caldwell Luc Ameliyatı

Frontal Sinüs Trepinasyon

Maksiller Sinüs Ponksiyonu Ve Lavaj

Frontal Sinüs Cerrahisi

Sfenoid Sinüs Cerrahisi

Frontosfenoetmoidektomi

Oroantral Fistül Kapatılması

Sfenopalatine Arter Ligasyonu

Maksiler Ve Etmoid Arter Ligasyonu

Antrokoanal Polip Cerrahisi

Orbital Dekompresyon

Dakrio-Sisto-Rinostomi

Bos Kaçağı Tamiri

Parsiyel Maksillektomi

Total Maksillektomi

Kafa Tabanı Girişimlerinde Ortak Endoskopik Girişimler

Endoskopik Nazal, Paranazal Sinüs ve Nazofarinks Tümör Cerrahisi

Osteoplastikfrontal Sinüs Cerrahisi

Kemik, Fasya, Yağ ve Kıkırdak Greft Alınması

Nazal Hava Akımı Testleri

 

 

Cilt Prick Testi

 

 

 

BAŞ BOYUN

 

Fleksible Endoskopi

 

Horlama ve TUAS Hastalığında Üst Solunum Yoluna Yönelik Cerrahi Uygulamalar

Horlama ve TUAS Hastasının Değerlendirilmesi

Yabancı Cisim Çıkarma

Baş-Boyun Biyopsi

Tonsillektomi

Adenoidektomi

Yumuşak Damak, Sert Damak ve Farenks Cerrahisi

Dudak Tümör Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu

 

 

Peritonsiller Apse Drenajı

Parafaringeal Apse Drenajı

Retrofaringeal Apse Drenajı

Ranula Cerrahisi

Transoral Tükürük Taşı Çıkarılması

Oral Kavite Tümörlerinin Rezeksiyonu /Rekonstrüksiyonu

Endotrakeal Tüp Yerleştirilmesi

Farengokutanöz Fistül Bakımı

Lokal, Topikal ve Rejyonel Anestezi

Tiroglossal Duktus Kisti ve Fistülü Cerrahisi

Brankialyarık Kisti ve Fistülü Cerrahisi

Servikal Lenf Nodu Çıkarılması/Biyopsisi

Boyundan Kitle Eksizyonu

Submandibular veya Sublingual Gland Ekstirpasyonu

Minör Tükrük Bezi Biyopsisi veya Ektirpasyonu

Cilt Neoplazmlarının Çıkarılması ve Primer Onarımı

Deri Grefti Uygulaması

Yüz ve Boyun Yumuşak Doku Yaralanmalarının Onarımı

Yüz ve Boyun Yaralanmalarının Kanama Kontrolü

Boyun Diseksiyonu

 

 

Total/Parsiyel Farenjektomi ve Rekonstruksiyonu

Trakeostoma Kapatılması

Trakeotomi ve Bakımı

Orofarenks Tümörlerinin Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyon

Kas-Deri Flebi ile Rekonstüksiyon

Diğer Tükürük Bezi Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Tek/Çift Taraflı Kord Paralizilerinin Cerrahi Tedavisi

Erken Evre Larenks Kanserinin Endoskopik Tedavisi

 

 

 

 

LARENGOLOJİ ve FONİATRİ

 

Endirekt Larengoskopi

Rijit Larengoskopi

Fleksibl Transnazal Larengoskopi

Stroboskopik Değerlendirme

Larenks Cerrahisinde Genel Prensipler

Larenks Mikrocerrahisi

Larengeal Çatı Cerrahisi (Yaklaştırma, Genişletme, Germe, Gevşetme)

Lingual Frenotomi/Frenektomi/Frenüloplasti

 

 

Trakeotomi

Endotrakeal Entübasyon

Larenksten Yabancı Cisim Çıkarma

Direkt Larengoskopi Ve Biyopsi

 

 

Ses Kıvrımı Paralizileri Cerrahi Tedavisi

Total Larenjektomi

Parsiyel Larenjektomi

Ses Protezi Uygulaması

Larengotrakeal Stenoz Cerrahileri

Ses Bozukluklarında Medikal Tedavi

Ses Bozukluklarında Cerrahi Tedavi

Cerrahi Sonrası Ses Kullandırtma

Total Larenjektomilerde Ses Rehabilitasyonu

 

 

 

FASİYAL PLASTİK CERRAHİ

 

Skar Revizyonu

Cilt Neoplazmlarının Çıkartılması ve Primer Onarımı

Deri Grefti Alma ve Uygulama

Lokal Flepler Uygulama

Bölgesel Flepler Uygulama

Yüz ve Boyun Yumuşak Doku Yaralanmalarının Onarımı

Perioküler Rekonstrüksiyon

Fasiyal Paralizide Reanimasyon

Fasiyal Paralizide Statik Prosedürler

Blefaroplasti

Yüz Germe (Face Lift)

Kaş ve Alın Kaldırma

Botulinum Toksini Enjeksiyonu

Dolgu Maddeleri Uygulaması

Dudak Cerrahisi Dolgu ve Augmentasyon

Otoplasti

Rinoplasti

Mentoplasti

Yağ Transferi

Estetik Yüz Analizi

 

 

GENEL KBB

Akılcı İlaç Kullanımı

KBB Cerrahisinde Antibiyoproflaksi

KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Cerrahi Pansuman

Temel Yaşam Desteği

İleri Yaşam Desteği

KBB Acillerine Yaklaşım

Apse Drenajı

Radyofrekans ve Diğer Enerji Kaynaklarının KBB Uygulamaları

Temporomandibüler Eklem Hastalıkları

Lazer Cerrahisi

Yara Bakımı

 

 

 

 

Klinik Künyesi

 

Kuruluş Tarihi: 1989

 

Uzman Kadrosu

 

        OP. DR. AHMET KARAVUŞ (İDARI SORUMLU)

DOÇ. DR. SEYIT  MEHMET CEYLAN (EĞITIM SORUMLUSU)

PROF DR. MURAT TOPAK

DOÇ. DR. SEMRA KÜLEKÇI ÖZTÜRK

OP. DR. TUĞBA ASLAN DÜNDAR

OP. DR. ABDURRAHMAN YETIŞ

 

 

Asistan Kadrosu

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Buşra Akın

Araştırma Görevlisi  Dr. Umut Can Musaoğlu

Araştırma Görevlisi  Dr. Yavuz Berkay Karabulut

Araştırma Görevlisi  Dr. Batuhan Pişet

Araştırma Görevlisi  Dr. Mesut Öztürk

Araştırma Görevlisi  Dr. Büşra Kutluk Acıadar

Araştırma Görevlisi  Dr. Buse Nur Gödekli

Araştırma Görevlisi  Dr. Murat Kural

Araştırma Görevlisi  Dr. Ömer Akçay

Araştırma Görevlisi  Dr. Pelin Pabuşçu

Araştırma Görevlisi  Dr. Hülya Kartal

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Pelin Pabuşçu Ertopuz

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Canan Ece Çarkacı

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Kasım Erbay

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Gizem Güner

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Hakan Koca

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Ali Ahmet Gürz

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Gamzenur Erdoğan

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Ayça Arıkan Seçer

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Mehmet Erdem Solmaz

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Muhammed Ali Demirkıran

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Bera Bayrakçeken

 

Araştırma Görevlisi  Dr.Mehmet Aliberk Arıdaş

 

Araştırma Görevlisi  Dr. Hatice Sudeşah Sevinç

 

Araştırma Görevlisi  Dr. İpek Tanaçar