Ortopedi ve Travmatoloji
24 Mayıs 2024

Tarihçe

Tüberküloz hastalığının yaygınlaştığı 2. Dünya Savaşı yılları sonrası, PTT Genel Müdürlerinden Naki Köstem, personelinin tedavi edilmelerini sağlamak amacıyla teşebbüse geçmiş ve hastanemizin şu an faaliyet verdiği arazide 3 katlı iki binada 50 yataklı Sanatoryum ve 25 yataklı Prevantoryum kurulmasına vesile olmuştur. Sonraki yıllarda arazinin büyüklüğü göz önüne alınarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 2 Kasım 1954 tarihli emirleri ile Hariciye-Dahiliye servisleri eklenerek hastane hüviyetini kazanmıştır.Ardından 1983 yılından sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereğince hastanemizin tüm dallarında ihtisas yapabileceği fiziki yapıya ulaştığı tespit edilmiş olup, eğitim kadrolarının tamamlandığı alanlarda eğitim kliniği olması sağlanmıştır.

Kliniğimiz

2010 yılında kurulmuş ve ilk Eğitim ve İdari sorumlusu Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı olmuştur. Aynı yıl uzmanlık eğitimi için asistan doktor alımına da başlamıştır. Sonraki yıllarda sırası ile Prof. Dr. Baransel Saygı ve Prof. Dr. İstemi Alp Yücel  eğitim sorumlusu, Doç. Dr. Yağmur Burak Öztürk ve Doç. Dr. Mehmet Bülent Balioğlu idari sorumlu olarak görev aldığı kliniğimizde 2018 yılı Eylül ayından itibaren eğitim sorumluluğunu ve aynı zamanda hastane başhekimi olan Doç. Dr. Barış Yılmaz; idari sorumluluğunu da Doç. Dr. Eray Kılınç sürdürmektedir.

Kliniğimiz C blok 4.katta bulunan ana servisinde 16, A blokta da 6 olmak üzere 22 sabit yatağa sahip olup bu yatakların doluluk oranı yüzde yüzdür. Bununla birlikte ihtiyaç halinde hastanemizin diğer boş yatakları da kullanılarak kliniğimizde çoğu zaman ortalama 30 civarı hasta yatmaktadır.

Bunun dışında serviste bulunan tüm uzman ve araştırma görevlisi hekimlerin kullanımına 24 saat açık kütüphanemizde; basılı süreli ve süresiz yayınlar-kitaplar, bilgisayara yüklenmiş halde mevcut kitaplar-dergiler ve kullanımımıza açık bilgisayarlar-yazıcı bulunmaktadır. Tüm bunların yanında, şehir içindeki imkan ve olanakları gereği konumu her türlü eğitim kaynağına kısa sürede ulaşım imkanı vardır.

 

Tedavi Alanları:

  • Kas ve İskelet Yaralanmaları
  • Spor Travmatolojisi; omuz, dirsek, diz, kalça ve ayak bileği bağ yaralanmaları
  • Artroplasti Cerrahisi (kalça, diz ve omuz eklem protezleri)
  • Omurga Cerrahisi (Skolyoz, kifoz, dar kanal, omurga kırıkları)
  • Boy uzatma ve bacak eşitsizlikleri ve deformite cerrahisi
  • Ayak ve ayak bileği cerrahisi
  • Diz Cerrahisi ve artroskopik cerrahi
  • Çocuk ortopedisi ve travmatolojisi


Asistan Eğitimi

İlk yıl içinde asistan genelde servisler ve acilde çalışırken, zaman zaman vakanın uygunluk durumuna göre ameliyathaneye girmesi sağlanır. Aynı zamanda  zaman zaman ilk yılın ikinci yarısından itibaren poliklinikte görev alır.  Bu süreçte serviste hasta takibi, servisin idaresi, pansuman yapımı ve takibi, hasta yatırma ve taburcu etme gibi temel servis işleyişlerinde yetkin konuma gelirler. Acil serviste kıdemli asistan / uzman hekim beraberinde tanı ve ilk müdahaleleri öğrenirler.

İkinci senesine giren asistanlar teorik olarak da yeterli konuma geldikleri düşünüldüğünde daha çok ameliyathane ve poliklinik çalışmasına başlatılırlar. Poliklinikte daima uzman hekimlerin refakatinde yardım ve destek alacak şekilde bir çalışma sistemi mevcuttur. Ameliyathanede ise sıklıkla gözlemci pozisyonunda bulunup, temel kural ve beceriler ile alakalı bir eğitime tabi tutulurlar. Süre içerisinde artan miktarlarda temel cerrahi becerilere edinerek katılım gösterirler. Ortopedinin temel yan branşları ve farklı ameliyatlara katılımları sağlanarak ilgi ve istekleri üst seviyede tutulmaya çalışılır. Yine uzman hekim kontrolünde belli operasyonlar gelişimlerine ve yeterliliklerine göre yaptırılır.

Üçüncü yılına giren asistanlar orta kıdem olarak adlandırılırlar. Orta kıdemdeki asistanlar serviste işleyiş döngüsünden çıkar ama servisteki işleyişi vizitlere sürekli katılarak takip eder.  Bununla birlikte acil ortopedi, poliklinik ve ameliyathanede çalışmaya devam ederler. Temel cerrahi yaklaşımları kazanmış ve poliklinikte temel işleyişi edinmiş bir bilgi seviyesinde bulunurlar.

Dördüncü ve beşinci yani son sene asistanları kıdemli asistanlar olarak adlandırılıp, sıklıkla ameliyathanede zaman geçirmekle beraber, daha az olsa da poliklinikte de çalışmaya devam ederler. Dördüncü yıl asistanları özellikle travma alanındaki cerrahi prosedürlerin birçoğunu tamamlamış ve tekrar eder pozisyondadır. Son yıl asistanları ameliyathanede elektif vakalar konusunda gözlem ve deneyim kazanmakta, travma vakalarında ise bilgi ve deneyimlerini kıdemsiz asistanlarına öğreterek bilgilerini güncellerler.

İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarında istisnalar dışında diğer (Fizik Tedavi,Anestezi, Plastik cerrahi ve Kalp damar cerrahisi rotasyonlarını tamamlarlar. Asistanların tamamının son yıla girmeden zorunlu rotasyonlarını bitirmesi sağlanır. Ayrıca daha çok son yıllarında olmak üzere tamamen kendi isteklerine göre kliniğimizde yeteri kadar yapılmayan ya da yapılsa dahi başka klinik uygulamaları görmek üzere yurt içi ve yurt dışı dış rotasyonlara özendirilmekte ve gönderilebilmektedirler.

Klinikçe önem verdiğimiz bir konu da asistan arkadaşlarımızın asistanlıkları süresince en az başasistanlık sınavlarına başvurmaya yetecek yayın sayısına ulaşmalarını sağlamaktır. Bu amaçla oluşturulan bilimsel çalışma takip sistemimizle beraber tüm asistanlar tezleri hariç en az 3-4 bilimsel çalışmada yer almaktadırlar. Çoğu zaman da bu çalışmaları kendileri kongrelerde sözlü bildiri olarak sunmaktadırlar.

Ayrıca kliniğimizde yine tüm asistan arkadaşlar için bir katıldıkları kurs ve kongresi takip sistemi bulunmaktadır. Bu sayede tüm asistan arkadaşların başta TOTBID (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği) tarafından önerilen kurs ve kongreler olmak üzere, ayrıca kendi ilgi alanları doğrultusunda istedikleri tüm kurs ve kongrelere katılma imkanları sağlanmaktadır.

 

KLİNİK KÜNYESİ

Kuruluş Tarihi: 2010

Klinikte görevli Öğretim Üyesi:

Doç.Dr.Barış Yılmaz (Hastane Başhekimi)

Doç.Dr.Bekir Eray Kılınç (Klinik Eğitim Sorumlusu)

 Doç.Dr.Ahmet Onur Akpolat (Klinik İdari Sorumlusu)

Doçent:

Doç.Dr.Abbas Tokyay

Uzman Hekim:

Uz.Dr.Hamit Çağlayan Kahraman

Uz.Dr.Demet Pepele Kurdal

Uz.Dr.Olcay Eren

Uz.Dr.Ali Varol

Uz.Dr.Onur Gültekin

Asistan Hekim:

Araştırma görevlisi Dr.Mehmet Berke Yuşan

Araştırma görevlisi Dr.Halil İbrahim Arıkan

Araştırma görevlisi Dr.Ahmet Eren Şen

Araştırma görevlisi Dr.Raşit Can Süt

Araştırma görevlisi Dr.Olcay Yavuz

Araştırma görevlisi Dr.Oğuzhan Çakır

Araştırma görevlisi Dr.Eymen Ali

Araştırma görevlisi Dr.Murat Kılıç

Araştırma görevlisi Dr.Tayfun Bozkaya

Araştırma görevlisi Dr.Deniz İşler

Araştırma görevlisi Dr.Muhammet Sivritaş

Araştırma görevlisi Dr.Buğra Ondur

Araştırma görevlisi Dr.Yusuf Olğun