Yoğun Bakım
07 Şubat 2022

Kliniğimiz

 

  Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereğince, eğitim kadrolarının tamamlandığı alanlarda ihtisas yapabileceği fiziki yapıya ulaşılmasının ardından, kliniğimiz PTT Hastanesi bünyesinde 1983 yılında kurulmuştur. İlk asistan eğitimi 1990 yılında başlamıştır. 2005 yılından itibaren eğitime, hastanenin yeni ismi olan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği olarak devam edilmektedir.

Kliniğimiz C blok 5.katta bulunan 21 yataklı 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ve C Blokta 6 adet Ameliyat Salonu, A blokta da 6 adet Ameliyat Salonu olmak üzere toplam 12 Ameliyat Salonu  ile 24 saat hizmet vermektedir.

 

Tedavi Alanları:

  • 3. Basamak Yoğun Bakım Hizmetleri (Kliniğimizde; invaziv arteriyel monitorizasyon, santral venöz kateterizasyon, hemodiyaliz için kateter takılması, perkutan yöntemle trakeotomi açılması, ileri düzey kardiyak monitorizasyon, serebral monitorizasyon, ultrasonografi eşliğinde tanısal ve girişimsel işlemler, bronkoskopi uygulanmaktadır.Kliniğimiz yoğun bakım şartlarında diyaliz uygulanmasına uygun şartlara sahiptir. Ayrıca sürekli hemodiyafiltrasyon kliniğimizde uygulanabilmektedir.)
  • Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi anestezisi
  • Beyin Ve Sinir Cerrahisi anestezisi
  • Ürolojik Cerrahi anestezisi
  • Genel Cerrahi anestezisi
  • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Vasküler Cerrahi, Pediatrik Cerrahi anestezileri
  • Göz, Kbb Cerrahisi anestezileri
  • Her türlü santral blok (Spinal, Epidural, Kombine spinal-epidural bloklar) ve periferik blok uygulamaları ultrason eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
  • Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları (Endoskopi, Anjiografi, MR ünitelerinde)

başarı ile gerçekleştirilmektedir.

 

 

KLİNİK KÜNYESİ

 

Kuruluş Tarihi: 1983

Klinikte görevli idareciler ve eğiticiler :

Uz.Dr.Halit Abbas Batırel (Klinik İdari Sorumlusu)

Doç.Dr.Arzu Yıldırım Ar (Klinik Eğitim Sorumlusu)

Doç.Dr. Dilek Erdoğan Arı (Eğitim Görevlisi)

Doç.Dr.Süheyla Abitağaoğlu (Başasistan)

Uz.Dr.Ceren Köksal (Başasistan)

Uzman Hekim:

 Uz.Dr.Öznur Demiroluk

 Uz.Dr.Sevgi Alagöz

 Uz.Dr.Tuba Can

 Uz.Dr.Özgül Keskin

 Uz.Dr.Berna Ayanoğlu Taş

 Uz.Dr.Ceren Şanlı Karip

 Uz.Dr.Hatice Umut

 Uz.Dr.Yıldız Yiğit

 Uz.Dr.Zeynep Bayhan Arı

 Uz.Dr.Cansu Ofluoğlu

Asistan Hekim:

Araştırma görevlisi Dr.Seda Esra Enez Alay

Araştırma görevlisi Dr.Doğa Meriç Boybeyi

Araştırma görevlisi Dr.Ahmet Emre Akın

Araştırma görevlisi Dr.Mehmet Üstün

Araştırma görevlisi Dr.Dilara Göçmen

Araştırma görevlisi Dr.Bahar Oyman

Araştırma görevlisi Dr.Dicle Kocaöz

Araştırma görevlisi Dr.Emre Acar

Araştırma görevlisi Dr.Ahmet Taşçı

Araştırma görevlisi Dr.Gamze Nur Koca

Araştırma görevlisi Dr.Saliha Erkan Başdelioğlu

Araştırma görevlisi Dr.Abdullah Pabucci

Araştırma görevlisi Dr.Cansın Yaman

Araştırma görevlisi Dr.İnan Sarıdede

Araştırma görevlisi Dr.Gizem Öztürk

Araştırma görevlisi Dr.Berkehan Nizamlıoğlu

Araştırma görevlisi Dr.Eda Eseroğlu

Araştırma görevlisi Dr Büşra Tanacıoğlu