Girişimsel Radyoloji
07 Şubat 2022

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ANJİOGRAFİ ÜNİTESİ

1.JPG

 2.JPG

BEYİN DAMARLARINDAKİ BALONCUKLARIN (BEYİN ANEVRİZMASI) KAPALI YÖNTEMLE TEDAVİSİ

Beyindeki baloncuklar tedavi edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturan  beyin kanamalarına neden olmaktadır. Bu yüzden beyindeki baloncukların kanama oluşturmayacak şekilde kapatılması gerekmektedir

Kapalı yöntem ile kasıktan iğne deliğinden girilerek beyindeki baloncuğa ulaşılıp son teknolojik cihazlar ve malzemeler ile özellikle  de açık cerrahi yöntem ile ulaşılması zor olan ve karmaşık görünümdeki baloncuklar tümüyle kapatılmaktadır.

Genel sekreterleğimiz bünyesindeki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji-anjiografi ünitesinde bu kapalı yöntem yapılmaya başlanmıştır.
3.jpg 4.jpg

TAKE

Karaciğer kanseri olan hastalarda TAKE ( transarteryel kemoembolizasyon) yöntemi ile karaciğer kanseri tedavisi son yıllarda giderek artan hızla yapılmaktadır.

TAKE yöntemi ile tedavi, kasıktan girilerek karaciğerdeki tümörü besleyen atardamara ulaşılıp , buradan kemoterapi ilacı damar tıkayıcı ilaçların sadece tümör içine verilmesi işlemdir. Bu işlem genel sekreterleğimiz bünyesindeki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji-anjiografi ünitesinde yapılmaya başlanmıştır.

5.jpg6.jpg

PERİFERİK STENTLEME VE  BALON ANJİOPLASTİ:

Kol ve bacaklara kan akımı sağlayan atardamarlarda, şeker hastalığı ve sigara kullanımı gibi sebeplerden dolayı darlık ve tıkanıklık gelişebilir . Buna bağlı yürüme mesafesinde belirgin azalma baldır kaslarında ciddi ağrılar ve ayakta düzelmeyen yaralarla karşılaşılabilir.

Anjiografi cihazı eşliğinde kapalı yöntemlerle kasık yada koldaki atardamardan giriş yapılarak daralmış ya da tıkanmış olan damarlara özel tel ve kateter yardımıyla ulaşılarak bu bölgelerdeki daralmış yada tümüyle tıkanmış olan atardamar balon anjioplasti ya da stentleme (metalik boru ya da kafes şeklinde malzemeler ) tedavisiyle açılmaktadır.

Bu işlem genel sekreterleğimiz bünyesindeki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji-anjiografi ünitesinde yapılmaktadır.

 

7.jpg8.jpg

AV MALFORMASYON VE AV FİSTÜL EMBOLİZASYONU:

Vücudun değişik bölgelerinde, doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan AV malformasyon (atardamar yumağı) ya da AV fistül (atardamarlar ile toplardamarların anormal birleşmesi) gibi bazen kanamaya bağlı hayati tehlike oluşturan ya da yaşam kalitesini azaltan damar anormallikleri anjiografi cihazı eşliğinde kapalı yöntemle tedavi edilmektedir. Kapalı yöntemle kasık atardamarından giriş yapılıp anormal damar yumağının olduğu bölgeye ulaşılarak çeşitli ajanlarla (koil – sferik partikül – glue ) kapatılmaktadır.

Bu işlem genel sekreterleğimiz bünyesindeki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji-anjiografi ünitesinde yapılmaktadır.

10.jpg

9.jpg

MYOM EMBOLİZASYONU

Myomlar rahim dokusunun çeşitli katmanlarından ortaya çıkan iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin boyutlarına ve yerleşim yerlerine bağlı olarak , ciddi kanamalar ve kısırlık (infertilite) gibi önemli sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Kapalı yöntemle kasıktaki atardamardan giriş yapılıp myom olan bölgeye erişilerek tümörün kanlanmasını sağlayan damarlar çeşitli ajanlarla (koil – sferik partikül ) kapatılarak myom boyutunun küçültülmesi amaçlanır.

Bu işlem genel sekreterleğimiz bünyesindeki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji-anjiografi ünitesinde yapılmaktadır.

 

MESANE VE PROSTAT KANSERİ EMBOLİZASYONU:

Mesane ve prostat gibi organlarda ortaya çıkan kanserlerde bu tümörlere bağlı olarak idrar yollarında ciddi kanamalar meydana gelebilir. Bu durum hasta konforunu oldukça kötüleştirir.

Kapalı yöntemle hastanın genel durumunu iyileştirmek ya da ameliyat öncesinde tümör boyutlarının küçültülmesi amacıyla kasık damarından giriş yapılıp kanserli dokuyu besleyen damarlar çeşitli ajanlarla (koil – sferik partikül ) tıkanması hem tümör boyutunun küçülmesi hem de kanamaya sebep olan damarlarının kapatılması hedeflenir.

Bu işlem genel sekreterleğimiz bünyesindeki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji-anjiografi ünitesinde yapılmaktadır.

 

11.jpg12.jpg

Hastanemiz Acil Yani GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ANJİOGRAFİ ve Tomografi MRI Hizmetleri Verilmektedir.

 

Eğitim ve İdari Sorumlu

PROF.DR. HAKKI MUAMMER KARAKAŞ

Eğitim Görevlisi  DOÇ.DR.  MURAT VELİOĞLU

Uzman Doktorlar

UZM.DR. YILMAZ ÖNAL