Göğüs Hastalıkları
16 Ocak 2024

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ

 

Hastanemiz Kampüsünde bulunan C Blok Giriş katta göğüs hastalıkları poliklinik hizmetleri verilmektedir 2 polikliniğimiz ve solunum fonksiyon testi ünitemiz mevcuttur.  

Kliniğimizde yapılan hizmetler

 

*Poliklinik hizmetleri

*Konsültasyon hizmetleri

*Sağlık kurulu (TSK, engelli vs)

 

Tanısal Tetkikler 

 

*Akciğer grafisi

*Akciğer tomografisi

*Solunum fonksiyon testi

*Fiberoptik Bronkoskopi

 

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

 

*KOAH

*ASTIM

*Solunum sistemi enfeksiyonları/Pnömoni/Bronşit

*Tüberküloz

*Akciğer kanserleri

*Bronşektazi

*plevral efüzyonlar

*Akciğer embolisi

*Sarkoidoz

*İntertisyel akciğer hastalıkları

 

 

 İdari sorumlu

Uzm. Dr.Serap Diktaş Tahtasakal

Uzmanlarımız

Uzm. Dr. Gözde Kalbaran Kısmet