Kardiyoloji
07 Şubat 2022

KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Tüberküloz hastalığının yaygınlaştığı 2. Dünya Savaşı yılları sonrası, PTT Genel Müdürlerinden Naki Köstem, personelinin tedavi edilmelerini sağlamak amacıyla teşebbüse geçmiş ve hastanemizin şu an faaliyet verdiği arazide 3 katlı iki binada 50 yataklı Sanatoryum ve 25 yataklı Prevantoryum kurulmasına vesile olmuştur. Sonraki yıllarda arazinin büyüklüğü göz önüne alınarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 2 Kasım 1954 tarihli emirleri ile Hariciye-Dahiliye servisleri eklenerek hastane hüviyetini kazanmıştır. Ardından 1983 yılından sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereğince hastanemizin tüm dallarında ihtisas yapabileceği fiziki yapıya ulaştığı tespit edilmiş olup, eğitim kadrolarının tamamlandığı alanlarda eğitim kliniği olması sağlanmıştır.

 

 

Poliklinikte yapılan işlemler:

-Elektrokardiyografi

-Transtorasik Ekokardiyografi

-Kardiyovasküler stres test ( efor )

-Ritim holter

-Tansiyon holter

Transözafagınal ekokardiyografi

 

 

Görevli hekimler:

Uz. Dr. Fatma DOĞAN

Uz. Dr. Zeynep Demet İLGEZDİ

Uz. Dr. Dicle SIRMA

Uz. Dr. Fatih KARTAL