Romatoloji
07 Şubat 2022

ROMATOLOJİ KLİNİĞİ

Romatoloji Kliniği Aralık 2008 Tarihinde Prof Dr. Necati Çakır tarafından kurulmuştur. O tarihten beri romatoloji alanında üst ihtisas eğitimi vermektedir. Hastanenin C.Blok 1. katında yataklı bir servisi, B - Blok 1. katında ayaktan gelen hastalara hizmet veren romatoloji poliklinikleri bulunmaktadır. Yılda 18.000’den fazla spesifik hasta kliniğimizde muayene olmaktadır.

KLİNİĞİN İLGİ ALANINDAKİ HASTALIKLAR

Romatoid artrit,

Lupus,

Skleroderma

Ankilosan Spondilit ve diğer spondilitler

Sedef artriti

Oto inflamatuar artritler

Behçet hastalığı

Ailesel Akdeniz ateşi

Vaskulitler

Sjögren hastalığı

Sarkoidoz artriti

Still hastalığı

ARAŞTIRMA KONULARI

 1. Algoritmalar örnekleme sayılarını küçültebilir mi?
 2. Kişisel tedaviler ne kadar işe yarar?
 3. MSU kristalleri ve inflamasyon
 4. Cilt gelişiminin moleküler temelleri
 5. Genetik expressionun evulusyonu
 6. Behçet hastalığında urat kristaller
 7. Romatolojik hastalıkların epidemiyolojisi
 8. Behçet hastalığının etyopatogenezisi, tanısal testleri
 9. Ailesel Akdeniz ateşi, fenotipleme, genetik ve epigenetik faktörleri
 10. Romatolojide uygulana tedavi şekillerinin etkinlikleri
 11. Covid aşılarının etkinliğinin incelenmesi

En sık, ülkemizde görülen Behçet hastalığı ve ailesel Akdeniz ateşi gibi hastalıkların etyopato genezlerinin incelenmesi, yeni tedavilerin geliştirilmesi Kliniğimizin özel ilgi alanıdır.

İNFLAMASYON ARAŞTIRMA ÜNİTESİ

Romatoloji Kliği tarafından kurulmuştur. Bu araştırma laboratuarının esas uğraş alanı inflamasyon’dur (iltihap). Hastalıkların çoğunda, hastalığın ortaya çıkışı, şiddeti, organizmaya yaptığı zarardan inflamasyon sorumludur. Dünya nüfusunun önemli bir kısmını etkileyen romatolojik hastalıklar kronik iltihabi hastalıklardır. Kronik inflamasyon, kalp dolaşım hastalıklarının, obezite gibi metabolik hastalıkların, kanser, alzhemir gibi yaygın hastalıkların gelişimi ile de ilgilidir. COVID-19 hastalığında da hastalığın ciddiyeti ve ölüm oranları iltihabın yaygınlığı ile ilişkilidir. Romatolojinin ilgi alanına giren kronik hastalıkların bazılarında iyileştirme sağlayıcı tedaviler geliştirilmiş olmasına rağmen bu tedaviler hala yetersiz kalmaktadır.

Ünitemiz bu hastalıkların tanı ve tedavilerini geliştirmek için araştırmalar yapmaktadır. Nihai amaçlardan biri de özgün ilaç molekülü geliştirmektir. Özgün bir ilaç molekülü geliştirmek, var olan tedavilerin başarısız olduğu hastalarda farklı iltihap yolaklarının araştırılması, bu yolaklardaki moleküllerin tanımlanması, yapılarının ve fonksiyonlarının açığa kavuşturulması ile başlar.

Bu çalışmaları ülkemizdeki gelişmiş diğer laboratuarlar, uluslararası laboratuarlar ve üniversitelerle iş birliği yaparak gerçekleştirmeye çalışacağız. Halen yerli ve yabancı bilim adamlarıyla gerekli konsensüsleri sağlamış durumdayız.

 

KLİNİĞİMİZDE GÖREVLİ HEKİMLER

Prof. Dr. Necati Çakır (Klinik sorumlusu)

Doç. Sinem Sağ

Uz. Dr. Süheyla Ertaş

Uz. Dr. Zeynep Kaya

Uz. Dr. Eylem Atasoy Güner

Uz. Dr. Feyza Ak

Uz. Dr. Feyza Şahan Gürpınar

Uz. Dr. Sevil Yiğit

 romatoloji foto.jpeg