ENDOSKOPİ HEMŞİRELİĞİ
07 Şubat 2022

ENDOSKOPİ HEMŞİRELİĞİ

Endoskopi Nedir?

Genel bir deyimle endoskopi; organların içlerine bakarak, muayene etmek anlamına gelmektedir. Bakarak muayenesi gerçekleştirilen işlemlerde kullanılmak kaydıyla çağımız teknolojisinden yararlanarak “endoskop” olarak isimlendirilen görüntüleme cihazları geliştirilmiştir.

Genellikle sindirim sistemi muayene ve tedavilerinde kullanılan endoskopların en uç kısmında kamera ve aydınlatmak için ise ışık kaynağı bulunmaktadır. Bu cihazlar oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Bu yapısı sayesinde sindirim sistemi içinde kolaylıkla iletilebilirler. Endoskopun elle tutulabilen kısmında yer alan yukarı, aşağı ve sağa sola manevra mandalı sayesinde sindirim sistemi içinde, kullanan kişinin istediği yöne doğru çevrilmesini sağlamaktadır. Bu aletlerin kalınlıkları ve uzunlukları endoskop ve kolonoskop kısa veya uzun olmasıyla farklılık gösterir.

Endoskopi Ne İşe Yarar?

Sindirim sistemi hastalıklarının nedenlerini araştırmak için oldukça güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Hem hastalıkların teşhisinde hem de tedavisinde kullanılabilir. Geliştirilen bu endoskopi cihazlarıyla tanı koyabilme adına biyopsi alınabilmekte ve birçok hastalığa yönelik ameliyatsız tedavisi sağlanabilmektedir.

Endoskop cihazı ile yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsak incelenmektedir.

Genel olarak “endoskopi” adı altında yapılan işlemler, işlemin yapıldığı organa göre gastroskopi ve kolonoskopi olmak üzere farklı isimlerle de adlandırılabilir. Gastroskopi işleminde mide ve onikiparmak bağırsağının bir kısmı; kolonoskopi işleminde ise kalın bağırsağın incelenmesi söz konusudur.

Hastanemizde 2006 yılından itibaren gelişen teknolojiye uygun aletlerle konusunda uzman doktor eşliğinde binlerce hastaya gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmıştır.

Endoskoplar kullanılarak yapılan işlemler özel eğitim almış sağlık personeli tarafından uygulanmaktadır. İşlem sırasında hemşire, hekime yardımcı olur. Uygulamanın özel bir bilgi ve beceri gerektirmesine bağlı olarak bu alanda görev yapan hemşirelerin eğitimi de önemlidir. Endoskopi Ünitesinde görev yapan hemşirelerin, temel hemşirelik bilgi ve yeterliliklerine sahip olması ile beraber, endoskopi alanında teorik ve pratik çalışmalarda bulunmaları beklenmektedir.

Endoskopi Hemşiresi, hastalığa yönelik tanı ve tedavi amaçları doğrultusunda endoskopik tetkikler konusu kapsamında hastaya bilgi veren ve hastayı endoskopiye hazırlayan, operasyon öncesi ve sonrasını takip eden üniversiteye eğitimini hemşirelik bölümünden tamamlayan sağlık personeli olarak tarif edilmektedir