Radyoloji Kliniği
09 Haziran 2022

Radyoloji Kliniği

 

Tarihçe

Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğinin tarihçesi PTT Sanatoryum ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kadar uzanmaktadır. Tababet Uzmanlık Kurulu’nun 1983 yılında asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin niteliklerini inceleme görevi kapsamında yaptığı değerlendirme sonucu, PTT Hastanesinin hizmet verdiği tüm dallarda uzmanlık eğitimi verebilecek fiziki yeterliliğe ulaştığı tescil edilmiştir. Bu bağlamda röntgen laboratuarı eğitim kliniği vasfını kazanmış, klinik şefliği sırasıyla Uz. Dr. Celal KEVENK ve Uz. Dr. Bülent SAYDAM tarafından yürütülmüştür. Dr. SAYDAM’ın emekli olmasıyla 2009 yılında kesintiye uğrayan radyoloji eğitim süreci Prof. Dr. Hakkı Muammer KARAKAŞ’ın klinik şefliği döneminde tekrar tesis edilmiş olup, 2012 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmektedir. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji 399 nolu TUK kararı uyarınca ortak eğitim programı (P0163) şeklinde Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği’nin eğitim programına da başkanlık etmektedir. Bu bağlamda kliniğimiz Türk Radyoloji Yeterlik Belgesi’ne ait ülkemizdeki çok az sayıda akredite kurumdan ve üç SBÜ eğitim hastanesinden biridir.

Cihazlanma

Kliniğimiz modern radyoloji disiplininin gerektirdiği tüm cihazlara ve yan ekipmanlarına sahiptir: Temel cihazlar 4 adet dijital radyografi cihazı, dijital mamografi 128 kesitli BT, 16 kesitli BT, 128 kesitli BT, 70 cm 1.5 T MRG, 70 cm 1.5 T MRG, monoplan DSA, biplan DSA, DEXA, 8 adet RDUS’dan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak MR cihazımızda araştırma amaçlı 80 EEG sistemi bulunmaktadır. Kliniğimiz uluslararası üreticiler nezdinde referans merkez statüsünde olduğundan tüm cihazlarımız tam donanımlıdır. Örneğin mamografi cihazımızda tomosentez, stereotaksi, CESM; ultrason cihazlarımızda elastografi, füzyon, navigasyon, mikrovasküler görüntüleme, kalsiyum görüntüleme mevcuttur. MR cihazlarımızın sekans yazma ve yürütme opsiyonları açıktır. VAB, BLES vb girişimsel radyoloji cihazları bölümümüze aittir. Bölümümüz son derece sıkı radyasyon korunma önlemlerini uygulamakta ve modern doz takip yazılımlarını (DoseWatch) kullanmakta olup Avrupa genelinde EuroSafe Five Star belgesine sahip az sayıda kurumdan biridir.

Personel

Kliniğimiz eğitici kadrosunda 2 profesör ve 4 doçent bulunmaktadır. Kliniğimizde akademik personelin ve uzman hekimlerin yanı sıra girişimsel radyoloji hemşireleri, sorumlu teknisyenler, radyoloji teknisyen ve teknikerleri, sekreter ve rapor sekreterleri, hastabakıcı ve temizlik personelleri bulunmaktadır.

Kuruluş Tarihi: 1983

         Eğitim Sorumlusu
         Doç.Dr. Esma Derin Çiçek

         İdari Sorumlu
         Uz.Dr. Ahmet Nedim Kahraman

          Öğretim Elemanları

 

 Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş 
Prof. Dr. Murat Velioğlu
Doç. Dr. Esin Derin Çiçek 
Doç. Dr. Fatma Nur Soylu Boy
Doç. Dr. Yılma Önal
Doç Dr. Burcu Seher Anıl
Doç.Dr. Ahmet Vural
 
Uzman Hekimler

Uz. Dr. Yahya Baca
Uz. Dr. Ayşe Deniz Kahraman 
Uz. Dr. A. Nedim Kahraman
Uz. Dr. Esra Bahadır Ülger
Uz. Dr. Kamber Göksu
Uz. Dr. Mehmet Kılınç
Uz. Dr. Zeynep Aydıncı
Uz. Dr. Violet Levi
Uz. Dr. Gülşah Yıldırım
Uz. Dr. Ali Rıza Çataklı
Uz. Dr. Umut Ergül

 Uzmanlık Öğrencileri

Dr.Dolunay Alver
Dr. Özge Fındık
Dr. Büşra İlknur Arda
Dr. Murat Melih Köprücü
Dr. Eyüp Kızıl
Dr. Ahmet Günkan
Dr. Mehmet Burak Yıldız
Dr. Muhammet Mustafa Kaşık
Dr. Muhammet Özgül
Dr. Burcu Usta
Dr. Fırat Melik
Dr. Yasenya Eşklili