CPR ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi
11 Kasım 2022       Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) veya daha doğru bir tanımlama ile kardiyopulmoner serebral resüsitasyon hayati fonksiyonları veya yaşam bulguları olmayan bir insanda, kurtarıcılar (halktan veya sağlık alanından kişiler) tarafından kalbin, akciğerin ve beynin yeniden canlandırılması işlemi olarak tanımlanabilir. Günümüzde ani kalp ölümü çok önemli bir sağlık problemdir. Gerek hastane dışında gerek hastane içinde hastaların azımsanmayacak bir bölümü ani ölüm ile kaybedilmektedir.

       Hastanemiz Temel ve İleri Yaşam Desteği  öneminin farkındadır. Çalışanlar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla planlanan zamanlarda Anestezi Eğitim Sorumlumuz ve Eğitim Hemşiremiz eşliğinde eğitimler düzenlenmektedir.