Fizyoterapistler Günü Kutlaması
24 Kasım 2022

IMG_2351.PNG

Fizyoterapist; fizik tedavi konusunda yüksek öğrenim görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup, rehabilitasyon ekibinin tabii üyesi olarak tanımlanmaktadır. Bu ekipte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, ilgili branş hekimleri, fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti, konuşma terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, ortez protez teknikeri, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı    gibi sağlık personeli yer almaktadır. Fizyoterapistler fizyoterapi rehabilitasyon programını uygularken nöroterapik yaklaşımlar, egzersiz, manuel tedavi yöntemleri, elektroterapi ve mekanik ajanlar, fonksiyonel aktivite eğitimi ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımları gibi yöntemlerden yararlanırlar.

Bireylerin yaşam kalitesini artıran ve yeniden toplumsal hayata dönüşünü destekleyen rehabilitasyon hizmetlerine hastalarımızın erişimini destekliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği olarak tedavi, bakım ve eğitim ile birlikte rehabilitasyon hizmetlerine erişimi güçlendirmek için üzerimize düşen sorumluluğu layığıyla yapabilme çabası içerisindeyiz.