Yatış Bilgileri
19 Ocak 2018

Hastanemiz Polikliniklerine müracaat eden hastalara muayene eden doktor tarafından yatışı uygun görüldüğü takdirde hastanemizde kullanılan HBYS ( Hasta Bilgi Yönetim Sistemi) programı üzerinden doktor tarafından yatış işlemi yapılır hasta daha sonra yatacağı servis sekreterine müracaat eder ve kat sekreteri tarafından yatış işlemleri gerçekleştirilir yatacağı oda ve oda içinde kullanması gereken cihazlar hakkında bilgi verildikten sonra kat sekreteri  odasına kadar eşik eder ve yatış işlemi gerçekleştirilir.