T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uyandırılmış Potansiyeller (UP)


  • Ekzojen (görsel, duysal, işitsel) bir duysal uyarıya sinir sistemi yanıt  verir,
  • Uyandırılmış potansiyeller ile bu  elektriksel yanıtlar  kaydedilir.uyandirilmis-potansiyeller-up-1
  • En sık görsel (VEP), işitsel (BAEP) veya duysal (SEP) kullanılır.

Vep-Görsel Uyandırılmış Potansiyel :

Hasta dama tahtası şeklinde bir ekrana bakarken saçlı derinin belirli bölgelerine takılan elektrotlar ile yanıt kaydedilir.

Görme yolları değerlendirilir.

Sep-Duysal Uyandırılmış Potansiyel:

Hastanın kol ve bacaklarında belirli bölgelerden hafif elektrik akımı verilir, bu akım ile oluşan yanıt beynin belirli bölgelerine yerleştirilmiş elektrotlar ile kaydedilir.uyandirilmis-potansiyeller-up-2

Duyu sistemi en uç periferik sinirden beyne kadar olan bölgenin tümü değerlendirilir.

Baep-Beyin Sapı Uyandırılmış Potansiyeller:

Her bir kulağa belirli bir frekansta ses verilerek bu sesin oluşturduğu yanıt beyinden kaydedilir.

İşitme siniri ve beyin işitme merkezini değerlendirir.  uyandirilmis-potansiyeller-up-3