Uyandırılmış Potansiyeller (UP)
23 Ocak 2024

  • Ekzojen (görsel, duysal, işitsel) bir duysal uyarıya sinir sistemi yanıt  verir,
  • Uyandırılmış potansiyeller ile bu  elektriksel yanıtlar  kaydedilir.
  • En sık görsel (VEP), işitsel (BAEP) veya duysal (SEP) kullanılır.

Vep-Görsel Uyandırılmış Potansiyel :

Hasta dama tahtası şeklinde bir ekrana bakarken saçlı derinin belirli bölgelerine takılan elektrotlar ile yanıt kaydedilir.

Görme yolları değerlendirilir.

Sep-Duysal Uyandırılmış Potansiyel:

Hastanın kol ve bacaklarında belirli bölgelerden hafif elektrik akımı verilir, bu akım ile oluşan yanıt beynin belirli bölgelerine yerleştirilmiş elektrotlar ile kaydedilir.

Duyu sistemi en uç periferik sinirden beyne kadar olan bölgenin tümü değerlendirilir.

Baep-Beyin Sapı Uyandırılmış Potansiyeller:

Her bir kulağa belirli bir frekansta ses verilerek bu sesin oluşturduğu yanıt beyinden kaydedilir.

İşitme siniri ve beyin işitme merkezini değerlendirir.