Yoğun Bakım Üniteleri
25 Ağustos 2021


Hastanemiz yerleşkesinde C blok 5. kat ve Acil Servis yanında hizmet vermektedir.

Yoğun Bakım Eğitim Kliniği

Eğitim ve İdari  Sorumlu: Prof. Dr. Güldem Turan

Yoğun Bakım Eğitim Kliniği C Blok 5. Katta yer almaktadır. Kliniğimizde 23 adet 3. Basamak yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Kliniğimiz yatakları (3.basamak yoğun bakım yatağı) yaklaşık % 99-100 doluluk oranıyla çalışmaktadır.

Kliniğimizde; invaziv arteriyel monitorizasyon, santral venöz kateterizasyon, hemodiyaliz için katater takılması, perkutan yöntemle trakeotomi açılması, ileri düzey kardiyak monitorizasyon, serebral monitorizasyon, ultrasonografi eşliğinde tanısal ve girişimsel işlemler, bronkoskopi uygulanmaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde 4 yatak yoğun bakım şartlarında diyaliz uygulanmasına uygun şartlara sahiptir. Ayrıca sürekli hemodiyafiltrasyon, ECMO (ileri derece akciğer yetmezliği için ekstrakorpereal dolaşım) ve teröpatik  hipotermi kliniğimizde uygulanabilmektedir. Günlük rutinde mesai saatleri içinde 1 eğitim görevlisi ve 2 uzman doktor, 5 asistan doktor, mesai saatleri dışında 1 uzman doktor, 2 asistan doktor hasta takip ve tedavisinde görev yapmaktadır. 2-3 hastaya bir hemşire takip ve bakımı şeklinde hizmet verilmektedir. Kliniğimize hasta yatışları, hastane içi kliniklerden, postoperatif olarak ameliyathaneden, acil tıp kliniğinden ve dış merkezlerden olmaktadır. Kliniğimiz günlük rutininde tüm bu kliniklerle sürekli konsültasyon uygulamamız devam etmektedir.

Yatan hasta takibinin yanı sıra hastane içi diğer kliniklerden konsültasyon istemine ve mavi kod çağrılarına yanıt verilerek kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları kliniğimiz uzmanları gözetiminde kliniğimiz asistanları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Kliniğimizde; haftada 2 gün konu anlatımı, literatür, vaka tartışması olarak asistan eğitimi yapılmaktadır. Kliniğimiz uzman ve asistanları dönüşümlü olarak ulusal veya uluslararası kongrelere katılarak poster ve sözlü sunular yapmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde klinik çalışmalar düzenli olarak yürütülmekte, düzenli yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerde yayınlanmak üzere yayın hazırlanmaktadır.

Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim Programı; hastanemiz bünyesinde bulunan Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Nöroloji ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinikleri ile ortak bir program olarak uygulanmaktadır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitimi bünyesinde Yoğun Bakım eğitimi kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Yılda 3 dönem şeklinde Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı Kliniğimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Yoğun Bakım Eğitim Kliniği

İdari ve Eğitim Sorumlusu

 Prof. Dr. Güldem Turan

 

Uz. Dr. Alev Öztaş (Yoğun Bakım Uzman Dr)

Asist. Dr. Tamer Bayram (Anadal Nöroloji Uzmanı)

Asist. Dr. Duygu Sezgin (Anadal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)

Asist. Dr. Yücel Meriç (Anadal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)

Asist. Dr. Fatih Kılıç (Anadal Genel Cerrahi Uzmanı-Op. Dr)

Asist. Dr. Pelin Bal Keske (Anadal İç Hastalıkları Uzmanı)

Asist. Dr. Işıl Gökdemir (Anadal Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

Asist. Dr. Arif Doğan Habiloğlu (Anadal Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

 

 


yoğun.JPGyoğun1.JPG
yoğun2.JPGyoğun3.JPG