ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ
07 Şubat 2022

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Enfeksiyon kontrol hemşiresi Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarını yürütmekte olan Enfeksiyon Kontrol Komitesinin bir üyesidir.

Eğitim, analiz, sentez, planlama, organizasyon gibi özellik ve yeteneklerini kullanarak hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi amacıyla; sağlıkta kalite standartları kapsamında eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti verir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra, enfeksiyon hastalıkları, hastane enfeksiyonları ve kontrolü,  mikrobiyoloji,  riskli bölgelerdeki uygulamalar,  epidemiyoloji, istatistik,  yönetim gibi birçok konuda bilgi birikimine sahip,  meslekte deneyimli ve iyi iletişim kurabilme yeteneğinde olmalıdır.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin en önemli sorumluluğu; Enfeksiyon Kontrol Prosedürlerinin oluşturulması ve yürütülmesinde aktif olarak yer almasıdır. Bu programların ana unsurları etkili bir sürveyans sisteminin geliştirilmesi,  hastane enfeksiyonu riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerin yapılması, standartların oluşturulması ve hastane personeli için sürekli hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesidir.