10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
07 Ekim 2022

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

 

Dünya Sağlık Örgütüne göre ruh sağlığı; “diğer özelliklerin yanında, öznel iyi oluş, algılanan öz yeterlik, özerklik, rekabet edebilirlik, nesiller arası bağımlılık ve kişinin entelektüel ve duygusal potansiyelini gerçekleştirebilmesi” anlamına gelir.

 

Sağlık dendiğinde aklımıza çoğunlukla fiziki sağlık geliyor olsa da beden sağlığı ve ruh sağlığı ayrılmaz bir bütündür. Ruhsal hastalığı olan kişilerde ise bedensel sağlığa yönelik olumsuz davranışlar artış göstermektedir. Ayrıca ruhsal sorunların ve stresin diğer bazı bedensel hastalıklara da neden olduğu bilinmektedir.

 

Hayat kalitesinin temeli olan ruh sağlığının korunması aynı zamanda insanların yaşam kalitesini ve üretkenliğini de arttırmaktadır. Bunun öneminin vurgulanması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması için de her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu 1992 yılından bu yana her yıl farklı temalar belirleyerek bu projeyi yürütmektedir. 2022 yılının teması ise “Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirmek” olarak belirlenmiştir.

 

Dünya Ruh Sağlığı Gününün amaçları şu şekilde sıralanabilir:

1. Kişinin yaşamında karşılaşabileceği her türlü zorlukla mücadele etmek ve bu mücadelde ruhsal iyi oluşun önemini vurgulamak.

2. Ruh sağlığının tüm dünyada öncelikli olmasını amaçlayarak toplumda ruh sağlığı konusunda bilgi ve anlayışın artmasını sağlamak.

3. Kişinin ruh sağlığını ve yaşam işlevlerini koruyup desteklemek.

4. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önlemek, tedavi ve bakımını sağlamak.

5. Ruh sağlığı hizmetleri bazı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mali ve insan kaynaklarından yoksundur. Bu projenin amacı da bu sorunları gün yüzüne çıkarıp çözümü için çalışmaktır.

 

Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz!

 

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günümüz kutlu olsun!