18- 24 kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası
22 Kasım 2022

DÜNYA ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI

 

Antimikrobiyal ilaçlar, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde bakteri, virüs, parazit mantar gibi mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Antimikrobiyal ilaçlar etki gösterdikleri mikroorganizmaların türüne göre gruplandırılırlar ( antibiyotikler, antifungaller gibi).

Antibiyotiklerin keşfiyle modern tıpta büyük bir adım atılmış, bakteriyel enfeksiyonlara bağlı hastalıklarda ölüm oranları önemli ölçüde azalırken iyileşme süreci de hızlanmıştır. Ancak zaman içerisinde antibiyotiklerin bilinçsiz ve aşırı tüketimi, hijyen eksikliği, enfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersizliği gibi nedenlerden dolayı antibiyotik direnci ortaya çıkmıştır. Direncin giderek artması yüksek tıbbi maliyetlere, hastanede kalma süresinin uzamasına ve hatta ölümlerin artmasına sebep olmaktadır.  Günümüzde teknolojik ve ekonomik şartlar, uluslararası seyahat kolaylığının bir sonucu olarak dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan antibiyotik direnci kısa sürede tüm dünyayı etkileyen boyuta ulaşmıştır. Tüm bunların yanı sıra 1980’lerin ikinci yarısından beri neredeyse hiç yeni bir antibiyotik sınıfı keşfedilmemiş olması da antimikrobiyal direnci, dünyanın karşı karşıya olduğu ciddi bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir. Antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hususunda gerek toplumda gerekse sağlık çalışanlarında farkındalığı artırmak amacıyla 2015 yılından beri  her yıl 18-24 Kasım tarihlerinde “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası (WAAW)” etkinlikleri düzenlenmektedir.

Antibiyotiklerin gelecekte de etkinliğinin sürdürülebilmesi için akılcı ilaç kullanımının uygulanması şart olmuştur. Antibiyotikler kanıta dayalı doğru tanıda, sadece hekimin reçete ettiği durumlarda ve eczacının danışmanlığında, uygun doz ve sürede kullanılmalıdır. Gereksiz antibiyotik kullanımının fayda değil zarar getireceği unutulmamalıdır.