Acil Tıp Kliniği
22 Haziran 2023

ACİL TIP KLİNİĞİ

Daha önceleri birçok branşın ortak olarak yürüttüğü acil servis hizmetlerinin sadece acil ve kritik hasta bakımında uzmanlaşmış hekimlerce yürütülmesi gerektiği ilk olarak dünyada 1968 yılında kabul görmüştür. Ülkemizde ise Acil Tıp Uzmanlığı 1993’de ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmıştır.

Hastanemizde 08.07.2010 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 9607 sayılı oluru ile Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi verilmeye başlanmış olup çok sayıda iyi yetişmiş uzmanımız gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görevlerini başarıyla icra etmektedirler. Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Asistan hekimler 24 saat kesintisiz eğitimci uzman gözetiminde görevlerini yerine getirirler. Haftanın 2 günü teorik eğitimler, vaka ve güncel literatür tartışmaları ile desteklenmektedir. Asistan eğitimleri kıdem durumuna göre iki ayrı grupta yapılmaktadır. Acile yeni başlayan hekimlerimiz için ayrıca yoğun oryantasyon eğitimleri simülasyon maketleri ile yapılmaktadır. Girişimsel işlemler ve yatak başı ultrasonografi ve ekokardiyografi eğitimleri tecrübeli uzman eğitimcilerimiz eşliğinde yıl boyunca birebir hasta başı devam etmektedir. Kliniğimiz, kritik hasta bakımında özellikle invaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamalarındaki tecrübeleriyle alanda bir fark yaratmaktadır. Kliniğimizde uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlisi hekimlerimizin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin açık erişimli veri tabanları üzerinden birçok tıbbi kaynağa sürekli ulaşım imkânları bulunmaktadır. Dört yıllık eğitimleri süresince ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılımları ve kliniğimizde devam eden bilimsel çalışmalara katkıları teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Klinik İşleyişi

Kliniğimizde, hastanemizin bulunduğu Ataşehir İlçesinde tek devlet hastanesi olması sebebiyle gerek çocuk, gerekse erişkin geniş hasta profilinde hasta bakımı sağlanmaktadır. Acil serviste hastalar, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları” tebliği çerçevesinde üçlü renk kodlu (sarı-kırmızı-yeşil) triaj sistemine tabi tutularak aciliyet durumlarına göre öncelikleri belirlenmektedir. Triaj değerlendirmesi deneyimli acil servis hemşireleri tarafından her gelen hastanın hayati bulgularına ve şikayetlerine göre yapılmaktadır. Ambulans ile getirilen hastalar ise ilk olarak kırmızı alanda değerlendirilir.

İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tuba Cimilli Öztürk

Başasistan Fatma Sarı Doğan

Dr. Öğretim Görevlisi Burcu Genç Yavuz

Uzman Hekimler:

Uz. Dr. Tevfik Patan 

Uz. Dr. Cansu Arslan Turan  

Uz. Dr. Ebru Ünal Akoğlu

Uz. Dr. Burcu Azapoğlu Kaymak

Uz. Dr. Yılmaz Aydın 

Uz. Dr. Oktay Öcal 

Uz. Dr. Rasim Yorulmaz 

Uz. Dr. Mehmet Koçak 

Uz. Dr. Mazlum Kılıç

Uz. Dr. Merve Ekşioğlu  

Araştırma Görevlisi Asistan Hekimler:

Dr. M. Fatih Cırıl

Dr. Güven Yılmaz

Dr. Çağla Özmert Toplu

Dr. Selman F. Akyıldız

Dr. Muhammet Numan Aydın

Dr. Ahmet Hamdi Akçay 

Dr. Mustafa Akarca 

Dr. Uğur Turan 

Dr. Ömer Faruk Yılmaz

Dr. Özlem Ecem Oğrak 

Dr. Abidin Bayram

Dr. Seda Kılıçoğlu

Dr. Yasin Bostancı

Dr. İnci Cansu Sarı

Dr. Sakine Neval Akar

Dr. Muhammet Talha Onur 

Dr. Hakam Duverioğlu

Dr. Alihan Elveren

Dr. Abdulkadir Uğurel

Dr. Ayşenur İncehasan

Dr. Zeynep Göksu Saydam

Dr. Kaan Karaman 

Dr. Nesrin Karakaş 

Dr. Mehmet Zeftçi 

Dr. Mehtap Sürmeli

Dr. Damla Özer 

Dr. Güler Karabudak

Dr. Şule Karaköse

Dr. Onur Yazgel

Dr. Esra Namlı

Dr. Ezgi Önder

Dr. Ezgi Samsail

Dr. Yunus Emre Sağmal

Dr. Ahmet Talha Kayataş

Dr. Yunus Akdaş